Menu
Město Dobřany

S čím vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanci

Věra Hessová

vedoucí odboru Kancelář starosty

Prodeje, výkupy a směny nemovitostí

Pronájem hrobových míst a s tím související agenda

Služebnosti (věcná břemena) zřizovaná k pozemkům nebo budovám v majetku města

Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

Agenda Czech POINT

Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

Judita Grunská

referentka správy majetku města

Prodeje, výkupy a směny nemovitostí

Pronájmy a pachty pozemků

Pojištění majetku a odpovědnosti města Dobřany, vyřizování pojistných událostí

Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

Agenda Czech POINT

Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

Zbyněk Milota

investiční technik

Zpracování návrhů investičních plánů města

Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu

Příprava nebo realizace investic města

Provádění stavebního dozoru

Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

Bc. Jana Marková

referentka správy dotací

  • telefon: 377 195 853
  • mobil: 605 928 877
  • e-mail:  markova@dobrany.cz
  • kancelář č. 206

Komplexní zajišťování agendy dotací a veřejných zakázek

Petra Petelová

referentka správy dotací

Komplexní zajišťování agendy dotací a veřejných zakázek

Ivana Šusterová

asistentka

Asistentka starosty

Členka přestupkové komise

Vedení agendy starosty a místostarostů

Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání

Evidence petic a stížností

Evidence ztrát a nálezů

Vedení agendy úřední desky

Zpracování zpráv pro orgány činné v trestním řízení a zpráv pro výdej zbrojních průkazů

Hana Tomanová

asistentka

Asistentka 

Vedení agendy starosty a místostarostů

Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání

Evidence petic a stížností 

Evidence ztrát a nálezů

Vedení agendy úřední desky

Odpadové hospodářství města

administrativní podpora městských lesů

Grantový dotační systém města Dobřany

Eva Jandová

matrikářka

vydání matričních dokladů prvopisů nebo duplikátů (rodný list, oddací list, úmrtní list)

zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

uzavření manželství

církevní sňatek

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě

zápis do zvláštní matriky v Brně (narození občana ČR v cizině, uzavření manželství občana ČR v cizině, zápis o úmrtí občana ČR v cizině)

změna jména nebo příjmení

oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

prohlášení o volbě druhého jména

zápis ženského příjmení v mužském tvaru

vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

agenda Czech POINT

Bc. Monika Dobrovolná

sociální pracovník, veřejný opatrovník

(v případě nepřítomnosti: zástup - kancelář č. 101 - Hana Blovská - 377 195 867, příp. kancelář č. 203 - Věra Hessová - 377 195 844)

plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona, včetně provádění šetření a terénních služeb (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)

sociální poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti

ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle příslušného právního předpisu (§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

eviduje žádosti uchazečů o byt v domech s možností poskytování pečovatelské služby v Dobřanech

provádí legalizaci podpisu (pouze u osob hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech)

eviduje a vyřizuje žádosti o sociální byty

Hana Blovská

veřejný opatrovník

veřejný opatrovník osob omezeným ve svéprávnosti

Anna Mašátová

uklízečka, pomocný personál

  • telefon: 377 195 823

Zajímavosti

Informace, které by vás mohly zajímat!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1
1
2
1
3
2
4
2
5
3
6
1
7
2
8
3
9
2
10
2
11
3
12
4
13
1
14
1
15
1
16
3
17
3
18
2
19
3
20
1
21
1
22
2
23
2
24
3
25
3
26
3
27
2
28
2
29
1
30
2
31
2
1
3
2

Aktuální stavy toků

Webkamera

Mikroregion Radbuza

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru