Menu
Město Dobřany

S čím vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalým společenstvím dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Pokud plánujete uzavřít registrované partnerství, musíte podat žádost na matrice Městského úřadu Dobřany. Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů k němu navazujících.

K dotazníku k registrovanému partnerství doložíte:

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR)
 • Rodný list
 • Případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • Případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • V případě trvalého pobytu občana mimo území ČR předloží tento předepsané nebo odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány

Cizinec s trvalým pobytem na území ČR doloží:

 • Doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní pas, občanský průkaz)
 • Rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 • Doklad o státním občanství (cestovní pas, občanský průkaz)
 • Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, který nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců (v případě, že stát vysvědčení o právní způsobilosti nevystavuje, předloží potvrzení o tom, že takový doklad příslušný stát nevydává)
 • Potvrzení osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • Případně úmrtní list zemřelého manžela (není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství)
 • Případně doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství (rozsudek nebo rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci)

Cizinec bez trvalého pobytu na území ČR navíc doloží:

 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, odborem cizinecké policie, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky (potvrzení nesmí být k datu prohlášení starší sedmi pracovních dnů).

Správní poplatek je stanoven:

 • Vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn částkou 3 000 Kč.
 • Vstup do registrovaného partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn částkou 5 000 Kč.

Zajímavosti

Informace, které by vás mohly zajímat!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
1
4
3
5
3
6
3
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
4
14
4
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
4
21
3
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
4
28
2
29 30 1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Aktuální stavy toků

Webkamera

Mikroregion Radbuza

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru