Obsah

Aktuality

14.01.2021

Knihovna

Dle nařízení vlády ČR zůstává městská knihovna uzavřena do 22.1.2021. Děkujeme za pochopení.

Detail

14.01.2021

Přerušení dodávky elektřiny

Upozornění pro občany o přerušení dodávky elektrické energie: - v úterý 19.01.2021 od 12:00 h do 15:00 h ul. Lipová čp. 153, 154 a 395, ul. Mostecká čp. 10 až 17, náměstí T. G. M. čp. 1 až 5, 110 až 117, 145, 146, 149 až 151, 156 až 160, ulice Školní čp. 108 a 109, tř. 1. máje čp. 149, 152, 806, 1056 až 1061 - ve středu 20.01.2021 od 8:00 do 14:30 h ul. Stromořadí čp. 224 až 229, 235 a 1055, ulice Zahradní čp. 271 - ve čtvrtek 21.01.2021 od 7:30 h do 15:30 h ulice Lipová čp. 153, náměstí T.G. M. čp. 5, 156 až 160, tř. 1 máje čp. 152

Detail

10.12.2020

Pasport dopravního značení ve městě

Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. Pasport je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Dokumenty (odkaz níže).

Detail

08.12.2020

Výběrové řízení 5/2020 na obsazení funkce veřejný opatrovník

Výběrové řízení 5/2020 na obsazení funkce veřejný opatrovník

Detail

06.11.2020

Podzimní setkání (nejen) seniorů - Dobřany, říjen 2020

Podzimní setkání seniorů jinak Na jaře a na podzim pořádá vedení města Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany Setkání pro dříve narozené, a to s hudbou, tancem či jiným kulturním programem. Letos na jaře se setkání konat nemohlo... Na podzim to dopadlo úplně stejně... Přesto jsme se rozhodli alespoň částečně tento program alternativně uskutečnit. Záznam ze setkání bez diváků máte nyní možnost vidět. Máte nějaký dotaz na vedení města? Neváhejte ho napsat do komentáře pod video, nebo zaslat na některý z e-mailů zveřejněných na konci pořadu.

Detail

Kalendář akcí

22.04.2021

Na ostro kino Káčko Dobřany PŘELOŽENO

Originální divadelní komedie s originální zápletkou. Předprodej a rezervace vstupenek v MKS Dobřany nebo v kině Káčko. představení přeloženo na čtvrtek 22. 4. 2021 !!!!! vstupenky zůstávají v platnosti !!!!!!!!

Detail

03.12.2020 - 29.01.2021

Výstava Truhlaření v dobách našich pradědečků galerie MKS Dobřany

MKS Dobřany zve ve spolupráci s Dílnou svatého Josefa na truhlářskou výstavu. Komentovaná prohlídka v sobotu 16. 1. 2021 ve 13:30 hodin nebude možná z důvodu vládních opatření a nařízení.

Detail