Obsah

Aktuality

11.08.2022

7. Dobřanský festovní zpívání

V sobotu 13.08.2022 se od 15:00 h u restaurace Káčko 68 koná 7. Dobřanský festovní zpívání. Vystoupí skupiny Pilouni, Bábinky, Lokálka, Jindra Kejak, Klíč a Faux Pase Fonet. Vstupně 250,- Kč, děti a ZPT zdarma.

Detail

25.05.2022

Nález kola

Dne 19.05.2022 se u prodejny potravin Coop v sídlišti našlo jízdní kolo a cyklistická helma.

Detail

18.05.2022

Veřejné představení projektu Zdravá krajina

Plzeňský kraj realizuje projekt Zdravá krajina a jako pilotní území si vybral povodí Radbuzy, jehož převážná část je na katastru Dobřan...

Detail

01.02.2021

Dopravní omezení a uzavírky ve městě

Aktuální přehled o dopravních omezeních a uzavírkách ve městě najdete v sekci Dokumenty/uzavírky.

Detail

10.12.2020

Pasport dopravního značení ve městě

Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. Pasport je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Dokumenty (odkaz níže).

Detail

Kalendář akcí

13.08.2022

7. Dobřanský FESTovní zpívání Dobřany

Dobřanský FESTovní zpívání Dobřany

Detail

18.08.2022

Cesta do tvojzemí kino Káčko Dobřany

filmová animovaná projekce

Detail

18.08.2022

Střídavka kino Káčko Dobřany

filmová projekce

Detail

19.08.2022

Princezna rebelka kino Káčko Dobřany

filmová animovaná projekce

Detail