Obsah

Aktuality

23.06.2021

Odkalování vodovodního řadu

Dne 24.06.2021 proběhne v Dobřanech plošné odkalování vodovodního řadu od 22:00 h do 5:00 h. Poté může dojít k přechodnému zakalení. Děkujeme za pochopení.

Detail

09.05.2021

NAROZENINY DOBŘANSKÝCH SENIORŮ

Město Dobřany, naše ZUŠka a Městské kulturní středisko se připojují ke gratulaci k 55. výročí Klubu seniorů.

Detail

01.02.2021

Dopravní omezení a uzavírky ve městě

Aktuální přehled o dopravních omezeních a uzavírkách ve městě najdete v sekci Dokumenty/uzavírky.

Detail

10.12.2020

Pasport dopravního značení ve městě

Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. Pasport je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Dokumenty (odkaz níže).

Detail

22.09.2020

Svazek klíčů

Dne 20.09.2020 se na parkovišti v ul. Loudů našel svazek klíčů.

Detail

Kalendář akcí

24.06.2021

Divoký Spirit kino Káčko Dobřany

filmová animovaná projekce

Detail

24.06.2021

Země Nomádů kino Káčko Dobřany

filmová projekce

Detail

25.06.2021

Matky kino Káčko Dobřany

filmová projekce

Detail

26.06.2021

Přednáška př. Mileny Vladykové Dobřany

Český zahrádkářský svaz z. s. MO Dobřany zve všechny občany na přednášku zahradního odborníka na téma Ochrana pro naše zahrádky do klubovny ČZS.

Detail

27.06.2021

Červený střevíček kino Káčko Dobřany

filmová animovaná projekce

Detail