Obsah

Aktuality

09.05.2021

NAROZENINY DOBŘANSKÝCH SENIORŮ

Město Dobřany, naše ZUŠka a Městské kulturní středisko se připojují ke gratulaci k 55. výročí Klubu seniorů.

Detail

01.02.2021

Dopravní omezení a uzavírky ve městě

Aktuální přehled o dopravních omezeních a uzavírkách ve městě najdete v sekci Dokumenty/uzavírky.

Detail

22.01.2021

Očkování seniorů nad 80 let

Vážení spoluobčané, velkým tématem je v této době očkování seniorů nad 80 let. Nechci se příliš zabývat poněkud chaotickou komunikací z vládní úrovně, s tím teď nic nenaděláme. Důležité je teď především to, co mohou udělat samosprávy a další subjekty „dole“ pro to, aby byl celý proces pro zájemce co nejschůdnější. Rád bych vyzdvihl příkladnou iniciativu Plzeňského kraje, který iniciativně pomáhá proklestit se přihlašování těm seniorům, kterým nepomůže rodina. Ve městě Dobřany jsem ve spolupráci s pečovatelskou službou Jubilata a praktickými lékaři sondovali situaci a zjistili jsme, že je v našich silách pomoci sami. Nejen s registrací, u opravdu potřebných se postaráme i o dopravu. Velice bych zde vyzdvihl nabídku pomoci od Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Její vedení pro nás mělo připravený systém, jehož prostřednictvím se pomoc mohla k seniorům dostat příjemně pohodlným způsobem. Nakonec se to zatím nepovedlo, což nesnižuje náš vděk za to, že velké zdravotnické zařízení myslí i na své sousedství, ačkoliv má svých starostí ažaž! První schůzku nad systémem jsme měli v pátek 15. 1., k pátku 22. 1. máme oslovenou nadpoloviční většinu seniorů. Pokud máte pocit, že někdo potřebný ve vašem okolí nemá potřebné informace, pomozte nám ho prosím kontaktovat. Děkuji všem, kteří se ochotně zapojili, jmenovat zatím nebudu, na to bude čas, až to vše společně zvládneme. Pevné zdraví a neochvějný optimismus přeji Martin Sobotka, starosta

Detail

10.12.2020

Pasport dopravního značení ve městě

Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. Pasport je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Dokumenty (odkaz níže).

Detail

06.11.2020

Podzimní setkání (nejen) seniorů - Dobřany, říjen 2020

Podzimní setkání seniorů jinak Na jaře a na podzim pořádá vedení města Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany Setkání pro dříve narozené, a to s hudbou, tancem či jiným kulturním programem. Letos na jaře se setkání konat nemohlo... Na podzim to dopadlo úplně stejně... Přesto jsme se rozhodli alespoň částečně tento program alternativně uskutečnit. Záznam ze setkání bez diváků máte nyní možnost vidět. Máte nějaký dotaz na vedení města? Neváhejte ho napsat do komentáře pod video, nebo zaslat na některý z e-mailů zveřejněných na konci pořadu.

Detail

Kalendář akcí

14.06.2021 - 14.09.2021

Soutěž O nejkrásnější květinovou výzdobu Dobřany

Město Dobřany pořádá soutěž O nejkrásnější květinovou výzdobu

Detail

12.06.2021 - 13.06.2021

Dobřanská pouť Dobřany

Pouťové atrakce budou umístěny na louce pod Školní ulicí v Dobřanech.

Detail

17.06.2021

Luca kino Káčko Dobřany

filmová animovaná projekce

Detail

17.06.2021

Chlast kino Káčko Dobřany

filmová projekce

Detail