Obsah

Aktuality

09.04.2021

Šlovice

Upozornění pro občany: Ve dnech 13.04. a 14.04.2021 se od 8:00 h do 15:30 h budou provádět odečty elektroměrů v obci Šlovice. V případě nepřítomnosti stav elektroměru zapište a zanechte na viditelném místě.

Detail

01.02.2021

Dopravní omezení a uzavírky ve městě

Aktuální přehled o dopravních omezeních a uzavírkách ve městě najdete v sekci Dokumenty/uzavírky.

Detail

22.01.2021

Očkování seniorů nad 80 let

Vážení spoluobčané, velkým tématem je v této době očkování seniorů nad 80 let. Nechci se příliš zabývat poněkud chaotickou komunikací z vládní úrovně, s tím teď nic nenaděláme. Důležité je teď především to, co mohou udělat samosprávy a další subjekty „dole“ pro to, aby byl celý proces pro zájemce co nejschůdnější. Rád bych vyzdvihl příkladnou iniciativu Plzeňského kraje, který iniciativně pomáhá proklestit se přihlašování těm seniorům, kterým nepomůže rodina. Ve městě Dobřany jsem ve spolupráci s pečovatelskou službou Jubilata a praktickými lékaři sondovali situaci a zjistili jsme, že je v našich silách pomoci sami. Nejen s registrací, u opravdu potřebných se postaráme i o dopravu. Velice bych zde vyzdvihl nabídku pomoci od Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Její vedení pro nás mělo připravený systém, jehož prostřednictvím se pomoc mohla k seniorům dostat příjemně pohodlným způsobem. Nakonec se to zatím nepovedlo, což nesnižuje náš vděk za to, že velké zdravotnické zařízení myslí i na své sousedství, ačkoliv má svých starostí ažaž! První schůzku nad systémem jsme měli v pátek 15. 1., k pátku 22. 1. máme oslovenou nadpoloviční většinu seniorů. Pokud máte pocit, že někdo potřebný ve vašem okolí nemá potřebné informace, pomozte nám ho prosím kontaktovat. Děkuji všem, kteří se ochotně zapojili, jmenovat zatím nebudu, na to bude čas, až to vše společně zvládneme. Pevné zdraví a neochvějný optimismus přeji Martin Sobotka, starosta

Detail

10.12.2020

Pasport dopravního značení ve městě

Nově má město Dobřany veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. Pasport je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Dokumenty (odkaz níže).

Detail

06.11.2020

Podzimní setkání (nejen) seniorů - Dobřany, říjen 2020

Podzimní setkání seniorů jinak Na jaře a na podzim pořádá vedení města Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany Setkání pro dříve narozené, a to s hudbou, tancem či jiným kulturním programem. Letos na jaře se setkání konat nemohlo... Na podzim to dopadlo úplně stejně... Přesto jsme se rozhodli alespoň částečně tento program alternativně uskutečnit. Záznam ze setkání bez diváků máte nyní možnost vidět. Máte nějaký dotaz na vedení města? Neváhejte ho napsat do komentáře pod video, nebo zaslat na některý z e-mailů zveřejněných na konci pořadu.

Detail

Kalendář akcí

02.04.2021 - 30.04.2021

Velikonoční cesta Martinská stěna Dobřany

Přátelé Koinonie zvou na procházku s dětmi na Martiňák. Na 10 zastaveních si můžete připomenout velikonoční příběh a velikonoční tradice.

Detail

29.03.2021 - 19.04.2021

Daruj anděla Dobřany

MKS Dobřany vyzývá k malování andělů jako poděkování nejen zdravotníkům, ale i všem ostatním, potěšme seniory.

Detail

19.11.2021

Na ostro kino Káčko Dobřany PŘELOŽENO na listopad 2021

Originální divadelní komedie s originální zápletkou. Předprodej a rezervace vstupenek v MKS Dobřany nebo v kině Káčko. představení přeloženo na 19.11. 2021 !!!!! vstupenky zůstávají v platnosti !!!!!!!!

Detail