Obsah

Cyklostezka CT3 v k. ú. Dobřany a Vstiš - 2.část

 

 

Město Dobřany od července roku 2022 realizuje akci „Cyklostezka CT3 v k. ú. Dobřany a Vstiš – 2. část“, která je spolufinancována Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) a Plzeňským krajem. Předmětem projektu je výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce, a to v úseku o délce 2, 69 km mezi městem Dobřany a obcí Vstiš. Cyklostezka je součástí mezinárodní cyklotrasy CT 3 a navazuje na již vybudovaný úsek 1. Cílem projektu je svedení cyklistů a chodců ze silnic III/18037 a III/18038 s intenzitou dopravy 640 vozidel/24 hod. Dojde ke zlepšení možnosti dopravy obyvatel do škol, zaměstnání, k lékaři, za rekreací a za službami. Projekt přispěje ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Celkové náklady na výstavbu cyklostezky jsou 12.925.611 Kč.

Dotace od Plzeňského kraje je 1.950.000 Kč a od IROP do cca 11. mil. Kč.

 

S touto akcí souvisí i akce "Rozvoj metropolitní sítě Dobřany – páteřní  trasa směr Dobřany - Stod", která je spolufinancována Plzeňským krajem. Trasa o délce cca 2, 69 km vede podél budoucí cyklostezky. Síť bude napojena na stávající síť města Dobřany ve Vodárenské ulici u č.p. 1293 a končit bude v obci Vstiš u č.p. 120. Cílem je rozvoj a zvýšení kvality regionální komunikační infrastruktury (zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj datové sítě v regionu).

Celkové náklady jsou cca 1,2 mil. Kč.

 

www.turisturaj.cz

IROP  + MMRPK