Obsah

Chodník Vodní újezd II. etapa

SFDI

V obci Vodní Újezd došlo k novostavbě bezbariérového chodníku v délce 397,51 m a se šířkou 1,5 m. Chodník vede podél silnice II/180, která prochází středem obce a tím se zajistila větší bezpečnost pro chodce a osoby s omezenou schopností pohybu.

Novostavba probíhala od dubna 2021 do prosince 2022.

 

Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5327510081

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Celkové předpokládané náklady: 7 290 642,- Kč

Poskytnutá dotace: 3 926 611,- Kč

Vlastní zdroje financování:  3 364 031 ,- Kč