Obsah

Statické zajištění stropu nad 1. NP v č. p. 111 v Dobřanech

V rámci rekonstrukce domu na náměstí T. G. M. 111 došlo k opravě havarijního stavu stropu. Strop byl staticky zajištěn novými ocelovými nosníky, profilovaným plechem a betonovou deskou. Obnovu spolufinancoval Plzeňský kraj, který poskytl dotaci ve výši 500 000 Kč. Celkové náklady na statické zajištění stropu byly 854 266 Kč.

 

PK