Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Milan Sekáč (725 787 696), pozici lesního zastává Petr Čabrada (730 152 451).

Město Dobřany hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích na 45. týden ZDE.

Plán činností v městských lesích na 46. týden ZDE.

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého), které se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451, cabrada@dobrany.cz

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2019:

Od pondělí 17. června 2019 se mohou zájemci o výrobu dřeva v roce 2019 zapsat do pořadníku (max 45 lidí). Ten bude umístěn na podatelně. 

Lesní během roku 2019 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

 

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6  

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 18. 06. 2019:

a) Dřevní hmota                                                        150,- Kč bez DPH/PRM

b) Dřevní hmota nehroubí (slabší než 7cm)          20,- Kč bez DPH/PRM

c) Dřevní hmota na OM                                            300,- Kč bez DPH/PRM

Schváleno usnesením Rady města č. 815 dne 18.06.2019

 

Prodej užitkového dřeva 2019 - výsledky

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.