Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Milan Sekáč (725 787 696), pozici lesního zastává Petr Čabrada (730 152 451).

Město Dobřany hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích na 19. týden ZDE.

Plán činností v městských lesích na 20. týden ZDE.

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej dřeva (většinou jehličnatého). Klády v délce 2 metry se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 500 Kč bez DPH za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451, cabrada@dobrany.cz

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2019:

Od čtvrtka 1. listopadu 2018 se mohou zájemci o výrobu dřeva v roce 2019 zapsat do pořadníku (max 45 lidí). Pořadník ještě není naplněn.

Lesní během roku 2019 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

 

Ceník dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 4 a 5  

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 29. 01. 2019:

a) Dřevní hmota – slabá                                            150,- Kč bez DPH/PRM

b) Dřevní hmota – silná                                             250,- Kč bez DPH/PRM

c) Dřevní hmota nehroubí (slabší než 7cm)             20,- Kč bez DPH/PRM

d) Dřevní hmota na OM v lese                                  250,- Kč bez DPH/PRM + částka za náklady na těžbu a přiblížení na odběrné místo

Schváleno usnesením Rady města č. 288 dne 29.01.2019

 

Prodej užitkového dřeva 2019 - výsledky

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.