Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Milan Sekáč (725 787 696), pozici lesního zastává Petr Čabrada (730 152 451).

Město Dobřany hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích 38. týden 2020 ZDE.

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého), které se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451, cabrada@dobrany.cz

Ceník dřeva drobným odběratelům:

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6  

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 21. 04. 2020:

 

a) Dřevní hmota samovýroba                                                          50,- Kč bez DPH/PRM

b) Dřevní hmota pokácená - samovýroba                                   100,- Kč bez DPH/PRM

c) Dřevní hmota nehroubí (slabší než 7cm)                                  20,- Kč bez DPH/PRM

d) Dřevní hmota na OM                                                                  300,- Kč bez DPH/PRM

 

Schváleno usnesením Rady města č. 1905 dne 21.04.2020 (usnesení RM č. 288 ze dne 29.01.2019 zrušeno).

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2020:

V podatelně se mohou zájemci o výrobu dřeva v roce 2020 zapsat do pořadníku (max 45 lidí). Ještě není naplněn! 

Lesní během roku 2020 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.  

Konec roku 2019 a začátek 2020 byl pro město časem ,,náhodných" kontrol státních institucí. Oblasti lesů, která byla jeden čas velmi zpolitizovaná, se také nevyhnula. A tak jsme byli postaveni před další hloubkovou kontrolu, kterou okolní lesní majetky za posledních 20 let ani nepamatují. Tentokráte od České inspekce životního prostředí. A dopadli jsme bez ztráty kytičky, což nás velmi těší. Dokonce jsme byli v závěrečné zprávě ČIŽP pochváleni!