Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Jsou v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Václav Konůpek (724 524 746).

Město Dobřany dle schváleného LHP hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích 47. týden 2020 ZDE.

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého), které se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový metr.
Nově je možné objednat včetně dopravy traktorem s vykládkou hydraulickým jeřábem.

Traktor Valtra s vyvážecím klanicovým vlekem a hydraulickým jeřábem

V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451.

Ceník dřeva drobným odběratelům:

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6 

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 27.05.2020:

 

a) Dřevní hmota samovýroba                                                    50,- Kč bez DPH/PRM

b) Dřevní hmota pokácená – samovýroba                           100,- Kč bez DPH/PRM

c) Palivo na OM v lese                                                               300,- Kč bez DPH/PRM

d) Palivo měkké – Sběrný dvůr                                                390,- Kč bez DPH/PRM

e) Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr                                  950,- Kč bez DPH/PRMS

 

Doprava traktorem:

Dovoz dřevní hmoty max. 30 km                                           25 Kč/km bez DPH

Vykládka vyvážecí soupravou s hydraulickou rukou          300 Kč/započatá hodina bez DPH

 

Schváleno usnesením Rady města č. 2493 dne 20.10.2020.

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2021:

Pokud máte zájem o samovýrobu palivového dřeva, zavolejte na telefonní číslo 730 152 451, či napiště na e-mail tomanova@dobrany.cz. Budete zaevidováni do pořadníku (max 45 lidí).

Lesní během roku 2021 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.  

Konec roku 2019 a začátek 2020 byl pro město časem ,,náhodných" kontrol státních institucí. Oblasti lesů, která byla jeden čas velmi zpolitizovaná, se také nevyhnula. A tak jsme byli postaveni před další hloubkovou kontrolu, kterou okolní lesní majetky za posledních 20 let ani nepamatují. Tentokráte od České inspekce životního prostředí. A dopadli jsme bez ztráty kytičky, což nás velmi těší. Dokonce jsme byli v závěrečné zprávě ČIŽP pochváleni!