Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Je v gesci místostarostky Lenky Tomanové (606 734 479). Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Václav Konůpek (724 524 746), lesního Michal Vrána (730 152 451).

Město Dobřany dle schváleného LHP hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.

Plán činností v městských lesích 42. týden 2021 ZDE.

Plán činností v městských lesích 43. týden 2021 ZDE. (100.03 kB)

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého), které se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový metr.
Nově je možné objednat včetně dopravy traktorem s vykládkou hydraulickým jeřábem.

Traktor Valtra s vyvážecím klanicovým vlekem a hydraulickým jeřábem

V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451.

Ceník dřeva drobným odběratelům:

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6 

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 27.05.2020:

 

a) Dřevní hmota samovýroba                                                    50,- Kč bez DPH/PRM

b) Dřevní hmota pokácená – samovýroba                            100,- Kč bez DPH/PRM

c) Palivo na OM v lese                                                               300,- Kč bez DPH/PRM

d) Palivo na OM v lese tvrdé                                                     800,- Kč bez DPH/PRM

e) Palivo – Sběrný dvůr                                                             390,- Kč bez DPH/PRM

f) Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr                                     950,- Kč bez DPH/PRMS

 

Doprava traktorem:

Dovoz dřevní hmoty max. 30 km                                           25 Kč/km bez DPH

Vykládka vyvážecí soupravou s hydraulickou rukou          300 Kč/započatá hodina bez DPH

Schváleno usnesením Rady města č. 2998 dne 23.03.2021.

 

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2022:

Pokud máte zájem o samovýrobu palivového dřeva na rok 2022, prosím zaevidujete se od 01.11. 2021 na recepci v budově radnice do pořadníku. Pokud máte dotazy, zavolejte na telefonní číslo pana lesního Vrány 730 152 451, či napiště na e-mail tomanova@dobrany.cz. Do pořadníku lze zaregistrovat max 45 zájemců.

Lesní během roku 2021 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.  

Konec roku 2019 a začátek 2020 byl pro město časem ,,náhodných" kontrol státních institucí. Oblasti lesů, která byla jeden čas velmi zpolitizovaná, se také nevyhnula. A tak jsme byli postaveni před další hloubkovou kontrolu, kterou okolní lesní majetky za posledních 20 let ani nepamatují. Tentokráte od České inspekce životního prostředí. A dopadli jsme bez ztráty kytičky, což nás velmi těší. Dokonce jsme byli v závěrečné zprávě ČIŽP pochváleni!