Obsah

Městské lesy Dobřany

Oblast lesního hospodářství patří do samosprávných činností města. Je v gesci starosty města Martina Sobotky. Výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje Václav Konůpek (724 524 746), lesního Michal Vrána (730 152 451).

Město Dobřany dle schváleného LHP hospodaří na 628 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz níže odkazy na mapy, a to podle schválených pravidel. Činnost plánuje vždy na týden dopředu.Odhlásit

Plán činností v městských lesích 04. týden 2023 - Plán činnosti v lesích

Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého), které se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 800 Kč bez DPH za prostorový metr.

Nově je možné objednat včetně dopravy traktorem s vykládkou hydraulickým jeřábem.

Traktor Valtra s vyvážecím klanicovým vlekem a hydraulickým jeřábem

V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451.

Ceník dřeva drobným odběratelům:

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6 

Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný od 20.07.2022:

 

                                                                                 Cena bez DPH/PRM    s DPH (samovýroba 21%, palivo 15 %)

a) Dřevní hmota samovýroba                                             150,- Kč                 172,5,- Kč

b) Palivo na OM v lese                                                         800,- Kč                    920,- Kč

c) Palivo na OM v lese tvrdé                                            2 000,- Kč                 2 300,- Kč

d) Palivo – Sběrný dvůr                                                    1 000,- Kč                 1 150,- Kč

e) Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr                            2 200,- Kč                2 530,- Kč

 

Doprava traktorem:

Dovoz dřevní hmoty max. 30 km (DPH 21 %)                 30 Kč/km                36,3 Kč/km

Vykládka vyvážecí soupravou s hydraulickou rukou     300 Kč/h                  363,- Kč/h
 (každá započatá hodina, DPH 21 %)

Schváleno usnesením Rady města č. 4885 dne 19.07.2022.

 

Info pro zájemce o samovýrobu dřeva na rok 2023:

Pokud máte zájem o samovýrobu palivového dřeva na rok 2023, prosím zaevidujete se od 01.12. 2022 - 31.01.2023 na recepci v budově radnice do pořadníku. Pokud máte dotazy, zavolejte na telefonní číslo pana lesního Michala Vrány 730 152 451, či napiště na e-mail vrana@dobrany.cz. Do pořadníku lze zaregistrovat max 30 zájemců. Cena dřeva za samovýrobu na rok 2023 se bude měnit.

Lesní během roku 2023 kontaktuje samovýrobce postupně dle pořadníku, s každým se uzavírá smlouva o samovýrobě dle výše zmíněných pravidel. 

Stát dohlíží na řádné hospodaření tím, že ukládá vlastníkům lesa povinnost mít zpracovaný plán hospodaření na deset let. Město Dobřany má v platnosti o 1.1.2015 do 31.12.2024 Lesní hospodářský plán, který zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s.

Celková zásoba dřeva v městských lesích dosahuje téměř 150 tisíc kubických metrů, ze kterých lze během deseti let vytěžit maximálně 41,5 tisíc kubických metrů a to převážně formou mýtní těžby. Plošně bude nutné provést výchovný zásah do porostů 40-ti letých na ploše 160 ha, prořezávku na 100 ha a zalesnění na 60 ha.

Na začátku roku 2016 bylo na podnět zastupitelů města schváleno zpracování hloubkového auditu v městských lesích. Audit byl Ing. Jiřím Heydou předán v březnu 2017, jeho plnou verzi najdete zde.  

Konec roku 2019 a začátek 2020 byl pro město časem ,,náhodných" kontrol státních institucí. Oblasti lesů, která byla jeden čas velmi zpolitizovaná, se také nevyhnula. A tak jsme byli postaveni před další hloubkovou kontrolu, kterou okolní lesní majetky za posledních 20 let ani nepamatují. Tentokráte od České inspekce životního prostředí. A dopadli jsme bez ztráty kytičky, což nás velmi těší. Dokonce jsme byli v závěrečné zprávě ČIŽP pochváleni!