Obsah

PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

9. prosince nabyla účinnosti veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - týkající se pasportu dopravního značení ve městě. Odborný dopravní projektant při jeho zpracování prověřil podněty veřejnosti i Bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup byl v gesci Odboru správního a dopravního ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit chladné počasí, při kterém nelze betonovat sloupky. Jako první budou instalovány značky, které zásadně neohrozí provoz. O zásadních změnách před instalací značek bude veřejnost dopředu informována prostřednictvím DL. 

 

Pasport k nahlédnutí:

Pasport dopravního značení - 1. část (12.92 MB)

Pasport dopravního značení - 2. část (7.48 MB)

Pasport dopravního značení - 3. část (1.63 MB)

 

Textová část

Provedené změny dle pasportu (1.75 MB)