Obsah

Obnova historického mostu v Dobřanech

Začátkem srpna 2022 byla dokončena oprava starého historického mostu přes řeku Radbuzu na pozemku parc. č. 3855/3 v k. ú. Dobřany. Tuto významnou nemovitou kulturní památku, která se nachází v památkové zóně města Dobřany, bylo potřeba obnovit a zachovat pro další generace. Byla provedena oprava omítky, zatěsnění styku zídky a mostovky izolační bitumenovou stěrkou, penetrace a finální nátěr. Obnovu spolufinancoval Plzeňský kraj, který poskytl dotaci ve výši 300.000 Kč. Celkové náklady na obnovu byly cca 1,1 mil. Kč.

 

PK