Menu
Město Dobřany

S čím vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

r. 2024

žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 4. 2024 (doručeno DS 2. 4. 2024) - poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem), vydávaných Městským úřadem Dobřany, stavebním odborem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.1.2024 do 31.3.2024. Žádost o info_2.4.2024_odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 299.82 kB

žádost o poskytnutí informace ze dne 23. 2. 2024(doručeno DS 23. 2. 2024) - poskytnutí informací týkajících se staveb pro reklamu v k.ú. Dobřany a Šlovice. Žádost o info_23.2.2024_odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 261.82 kB

žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 2. 2024 (doručeno DS 13. 2. 2024) - poskytnutí informací o veřejné zakázce malého rozsahu  "Pořízení projekční technologie do kina Káčko Dobřany". Žádost o info_13.2.2024_odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 213.31 kB

žádost o poskytnutí informace ze dne 5. 1. 2024 (doručeno DS 5. 1. 2024) - poskytnutí informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5MW a vyšším. Žádost o info_5.1.2024_odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 191.02 kB

žádost o poskytnutí informace ze dne 1. 1. 2024 (doručeno DS 2.1.2024) - poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem), vydávaných Městským úřadem Dobřany, stavebním odborem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.10.2023 do 31. 12. 2023. Žádost o info_1.1.2024_odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 386.11 kB

r. 2023

žádost o poskytnutí informace ze dne 24.10.2023 (doručeno DS 25.10.2023) - poskytnutí informací o potřebě pozemků pro další rozvoj města Dobřany. Žádost o info_02.10.2023_odpověď (191.72 kB).

žádost o poskytnutí informace ze dne 02.10.2023 (doručeno DS 02.10.2023) - poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem Dobřany, stavebním odborem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.07.2023 do 30.09.2023. Žádost o info_02.10.2023_odpověď (427.38 kB)

žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2023 (doručeno DS 4.7.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.4.2023 do 30.6.2023 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (27.7.2023).(Žádost o info- rozhodnutí - VII-2023 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2023 (doručeno DS 12.4.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.10.20232 do současnosti týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (17.4.2023). (Žádost o info- rozhodnutí - IV-2023 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 4. 2023 (doručeno DS 5.4.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.1.2023 do 31.3.2023 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (17.4.2023).(Žádost o info- rozhodnutí- IV-2023 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 1. 2023 (doručeno DS 16.1.2023) týkající í informací o výsledku veřejné soutěže k prodeji pozemků Hvízdalka, Dobřany zapsaném na LV 10 001, vedeném u KÚ Plzeň-jih (kupujícího, vysoutěženou cenu) (24.1.2023) (Žádost o info- výsledek VŘ prodeje pozemků na Hvízdalce- I-2023 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2023 (doručeno DS 7.1.2023) týkající í informací z rozhodnutí) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.(17.1.2023) (Žádost o info- rozhodnutí- I-2023 Istav Media- odpověď)

r. 2022

žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 10. 2022 týkající í informací z rozhodnutí) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 1.7.2022 do 30.9.2022 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.(10.11.2022) (Žádost o info- rozhodnutí- X-2022- odpověď)

žádost o poskytnutí informací ze dne 25.8. 2022 týkající se spisu spis. zn. 2344/SO/11/RU a zaslání kopií obsahu tohoto spisu, případně jakékoliv obdobné listiny, ze které bude zřejmé, jaké úkony byly v dané věci ze strany stavebního úřadu učiněny a v případě ukončení věci zaslání kopie meritorního rozhodnutí v této věci.(6.9.2022) Odpověď - žádost o info spis 2344_SO_11_RU - IX-2022)

žádost o poskytnutí informací o vyvěšení a sejmutí  z úřední desky směnné smlouvy uzavřené mezi Jaromírem Papežem a Radkou Papežovou s městem Dobřany ze dne 15.5.2007. Dále o poskytnutí informací o vyvěšení a sejmutí  z úřední desky kupní smlouvy uzavřené mezi Jaromírem Papežem a Radkou Papežovou s městem Dobřany ze dne 29.3.1995. (10.8.2022). (Žádost o info-VIII-2022 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací z o investičních plánech města pro rok 2022 financovaných z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. Žádost se týká pozemních staveb (budov) (17.1.2022). (Žádost o info-I-2022 - odpověď)

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (10.1.2022).(Žádost o info-I-2022 odpověď)

r. 2021

žádost o poskytnutí informací o nedokončených stavebníchřízení vedených na stavby nad 800 m2 hrubé podlahové plochy ve správním území Stavebního úřadu Dobřany. (25.10.2021) Žádost o info- odpověď)

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.7.2021 do 30.9.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (7.10.2021) (Žádost o info), (dpověď)

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 1.4.2021 do 30.6.2021 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby (7.7.2021). Žádost o info), (odpověď- 1, odpověď- 2, odpověď- 3, odpověď- 4, odpověď- 5, odpověď- 6, odpověď- 7, odpověď- 8, odpověď- 9, odpověď- 10, odpověď- 11, odpověď- 12, odpověď- 13, odpověď- 14, odpověď- 15, odpověď- 16, odpověď- 17)

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.1.2021 do 31.3.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (22.4.2021).(Žádost o info), (odpověď-1, odpověď - 2, odpověď - 3, odpověď - 4, odpověď - 5, odpověď - 6, odpověď - 7, odpověď - 8, odpověď - 9)

žádost o poskytnutí informací v rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP, který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme  o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. (22.3.2021) (Žádost o info - odpověď)

žádost o poskytnutí informací ohledně počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),  dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) a  zda město uzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (23.2.2021) (Žádost o info-odpověď)

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (15.1.2021). (Žádost o info)Odpověď - příloha 1 (91 kB)příloha 2 (60.5 kB)příloha 3 (65.5 kB)příloha 4 (99 kB)   

r. 2020

žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (20.10.2020). (zde ke stažení) (soubor rozhodnutí)

žádost o poskytnutí veškerých tiskových zpráv vydaných městem Dobřany za rok 2019. (21.1.2020) (zde ke stažení)

používání elektronického systému spisové služby, typ, délka používání, předchozí způsob (zde ke stažení)

r. 2019

žádost o doplňující informace ohledně stavby budovy v areálu bývalého pivovaru ve Štěnovicích (3.7.2019) zde ke stažení

žádost o doplňující informace o zakázce - projekt sadových uprav na pozemku č. 1280/229 k.ú. Dobřany (6.6.2019) zde ke stažení, zde ke stažení - příloha

žádost o doplňující informace usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (20.5.2019) zde ke stažení

žádost o informace ohledně budování veřejného prostranství v Dobřanech zde ke stažení

žádost o informace ohledně usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (8.5.2019) zde ke stažení

žádost (2.5.2019) zde ke stažení

žádost, zda na dotazovaných pozemcích v k.ú. Dnešice proběhlo řízení o změně využití úzení (15.3.2019) zde ke stažení

Žádost o zaslání investičních plánů (10.1.2019) zde ke stažení

r. 2018

Dotaz k prodeji pozemků (21.9.2018) zde ke stažení

Dotaz ke vztahu města a BD Dobřany (14.6.2018) zde ke stažení

Dotaz k zajištění GDPR (8.2.2018) zde ke stažení

Žádost o zaslání investičních plánů (11.1.2018) zde ke stažení

r. 2017

Žádost o dopnění informací k dotazu k inventarizaci smluvní dokumentace zde ke stažení

Dotaz k inventarizaci smluvní dokumentace zde ke stažení

Dotaz na administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a.s. (05.07.2017) zde ke stažení

Dotaz na provoz přírodního koupaliště Kotynka (27.06.2017) zde ke stažení

Dotaz na odstranění nepovolené stavby (8.3.2017)zde ke stažení

Informace o počtu tzv. šikanózních žádostí (24.2.2017)zde ke stažení

Žádost o zaslání investičních plánů (16.2.2017) zde ke stažení

Informace k počtu sociálních pracovníků zde ke stažení

Dotaz ve věci stav. povolení a kolaudace sloupů VO zde ke stažení

r. 2016

Informace k veřejnoprávním smlouvám na výkon přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. zde ke stažení

Informace ke stavebním řízením (08.06.2016) zde ke stažení

Informace ke stavebním řízením (31.05.2016) zde ke stažení

Informace pro zpracování bakalářské práce (26.04.2016) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2016 (29.01.2016) zde ke stažení

r. 2015

Využívání systému CODEXIS (15.12.2015) zde ke stažení

Průzkum provozování vodovodů a kanalizací (21.09.2015) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2015 zde ke stažení

r. 2014

Kandidátní listiny (06.08.2014) zde ke staženípříloha

Protokol o posouzení kvalifikace (24.06.2014)  zde ke staženípříloha

Investiční plán města pro rok 2014 (21.05.2014) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2014 (07.01.2014) zde ke stažení

r. 2013

Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň (16.07.2013) zde ke stažení

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.11.2004 (19.03.2013) zde ke stažení 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Dobřany konaného dne 24.11.2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2003 (19.03.2013) zde ke stažení

Zápis z jednání Zastupitelstva města Dobřany konaného dne 23.04.2003

Kupní smlouva ze dne 16.5.2001 (19.03.2013) zde ke stažení 

Investiční plán města pro rok 2013 (30.01.2013) zde ke stažení

r. 2012

Orgán územní samosprávy (01.12.2012) zde ke stažení

Zavážení Šlovického vrchu (12.09.2012) zde ke stažení

Objemy veřejných zakázek (12.06.2012) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2012 (11.01.2012) zde ke stažení

r. 2011

Webová prezentace města (26.12.2011) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2011 (25.01.2011) zde ke stažení

r. 2010

Investiční plán města pro rok 2011 (14.12.2010) zde ke stažení

Webová prezentace města (07.12.2010) zde ke stažení

Místní referendum (18.10.2010) zde ke stažení

Objemy veřejných zakázek (13.10.2010) zde ke stažení

Investiční plán města pro rok 2010 (04.03.2010) zde ke stažení

Zajímavosti

Informace, které by vás mohly zajímat!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
5
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
5
12
5
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
5
19
5
20
4
21
3
22
3
23
3
24
4
25
5
26
5
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2
3
3
4
2

Aktuální stavy toků

Webkamera

Mikroregion Radbuza

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru