Obsah

Projekt

Zvýšení atraktivity lesoparku Martinská stěna - nerezová skluzavka

byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Radbuza, z.s.

EU logo           Leader logo

 

Město Dobřany se od června 2022 může chlubit krásnou nerezovou skluzavkou u dětského hřiště u zastavení č. 9 Lesoparku Martinská stěna. Skluzavka je dlouhá 24,6 m. Stavba byla spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova 2014–2020 za podpory MAS Radbuza poskytnutím dotace ve výši 500.000 Kč. Celkové náklady na pořízení skluzavky byly 980.947 Kč.

Díky vybudování skluzavky se zvýšila atraktivita Lesoparku Martinská stěna a těší se velké návštěvnosti dětí i dospělých. V blízkosti skluzavky je i Informační tabule s provozním řádem k zajištění bezpečné jízdy.