Obsah

Rekonstrukce lesní cesty Siňora

byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Radbuza, z.s.

EU logo            Leader logo

Město Dobřany na jaře roku 2022 realizovala akci Rekonstrukce lesní cesty Siňora, která se nachází na poz. parc.č. 3565/4 v k.ú. Dobřany.

Akce je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova  2014 – 2020 za podpory MAS Radbuza. Celkové náklady na rekonstrukci jsou cca 4.500.000 Kč, z toho poskytnutá dotace 2.000.000 Kč.

Cílem projektu je zlepšení technického stavu cesty a zvýšení třídy na 1L. Dojte ke zkvalitnění povrchu, rozšíření a obnově odvodnění. Předmětná cesta je jedinou komunikací sloužící pro obhospodařování lesa v této lokalitě.