Obsah

Rekonstrukce lesní cesty Siňora

EU logo

Město Dobřany od března roku 2022 realizuje akci Rekonstrukce lesní cesty Siňora, která je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova  2014 – 2020 za podpory MAS Radbuza. Lesní cesta  se nachází na poz. parc.č. 3565/4 v k.ú. Dobřany. Cílem projektu je zlepšení technického stavu cesty a zvýšení třídy na 1L. Dojte ke zkvalitnění povrchu, rozšíření a obnově odvodnění. Předmětná cesta je jedinou komunikací sloužící pro obhospodařování lesa v této lokalitě. Celkové náklady na rekonstrukci jsou cca 4.500.000 Kč, z toho poskytnutá dotace 2.000.000 Kč.

 

 

MAS logoPRV logoLeader logo