Obsah

Technické služby města Dobřany

adresa: Dragounů 1017, 334 41 Dobřany
tel.: 724 004 389
e-mail: technickesluzby@dobrany.cz
Vedoucí technických služeb:

Bc. Michal Pokorný


Plán zimní údržby místnich komunikací a chodníků ve městě Dobřany

Ceník pronájmu a dopravy kontejnerů města Dobřany pro veřejnost