Obsah

Lesní cesta Březový vrchlogo

Město Dobřany od listopadu roku 2022 realizuje akci Lesní cesta březový vrch, která je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 za podpory MAS Radbuza. Lesní cesta  se nachází v k.ú. Šlovice u Plzně. Cílem projektu je zlepšení technického stavu cesty a zvýšení třídy na 1L. Dojte ke zkvalitnění povrchu, rozšíření a umožní celoroční provoz – odvoz vytěženého dřeva. Celkové náklady na rekonstrukci jsou cca 3 333 935 Kč, z toho poskytnutá dotace 2 976 385 Kč.

logologologo