Obsah

Centrum pro poskytování sociálních služeb

Na jaře roku 2023 město Dobřany dokončilo realizaci akce „Centrum pro poskytován sociálních služeb Dobřany“. Cílem projektu bylo rozšíření možností a zvýšení kvalit některých sociálních služeb na území města Dobřany. V rámci realizace proběhly stavební úpravy památkově chráněných budov v centru města, čímž vznikly kvalitní prostory pro sociální služby, jejichž úroveň se novými podmínkami výrazně zvýšila. Současně došlo k vybavení prostor potřebným zařízením pro zlepšení práce s klienty. Projekt přispěl ke zvýšení možnosti sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Evropský fond pro regionální rozvoj 85 % - 15.198.000 Kč

Státní rozpočet 5% - 894.000 Kč

Celkem poskytnutá dotace 16.092.000 Kč

logo