Obsah

Obnova Božích muk s kovovým křížem, Vodní Újezd

 

 

Město Dobřany trvale pečuje o drobné sakrální stavby a kulturní památky, které dotvářejí historický vzhled města a blízkého okolí. K tomuto patří i realizace akce „Dobřany, Vodní Újezd, Boží muka s kovovým křížem“, která byla spolufinancována Plzeňským krajem poskytnutím dotace z dotačního titulu „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“. Obnova probíhala od dubna do července roku 2022. Vzhledem ke stáří a stavu výše uvedené sakrální stavby došlo k obnově kříže pozlacením, opravě omítek a doplnění kamenného povrchu umělým kamenem a následným vápenným natřením. Též došlo k terénním úpravám okolo soklu.

Celkové náklady činily 120.395 Kč, přičemž Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 40.000 Kč.

 

PK