Obsah

Dobřany - oprava zvonice - kostel sv. Mikuláše

 

EU logo

Město Dobřany začalo na jaře roku 2022 s opravou interiéru a exteriéru zvonice kostela sv.Mikuláše. Po dokončení opravy bude prodloužena uživatelnost zvonice pro návštěvníky stavby a bude přístupná široké veřejnosti jako vyhlídková věž, čímž podpoří turistický ruch, místní obyvatele a komunitu v místě. Ve zvonici dojde k opravě podlah, omítek, točitého schodiště, okna budou repasovaná, pro zimní provoz budou menší okenní otvory opatřeny křídlem se zasklením. Oprava je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 za podpory MAS Radbuza poskytnutím dotace ve výši 1.200.000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci zvonice činí cca 2 mil. Kč.

 

 

MAS logoPRV logoLeader logo