Obsah

Dobřany - oprava zvonice - kostel sv. Mikuláše

byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Radbuza, z.s.

EU logo            Leader logo

Město Dobřany začalo na jaře roku 2022 s opravou interiéru a exteriéru zvonice kostela sv.Mikuláše. Ve zvonici došlo k opravě podlah, omítek, točitého schodiště a repasování oken. Pro zimní provoz jsou menší okenní otvory opatřeny křídlem se zasklením.

Oprava je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 za podpory MAS Radbuza poskytnutím dotace ve výši 1.200.000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci zvonice činí cca 2 mil. Kč.

Cílem projektu bylo prodloužení uživatelnosti zvonice a její zpřístupnění jako vyhlídkové věže pro návštěvníky, čímž došlo k podpoření turistického ruchu a rozvoje místní komunity.