Obsah

Dobřany - posílení rekreační funkce lesa a usměrnění vstupu cyklistů na lesní stezky

Dobřany - posílení rekreační funkce lesa a usměrnění vstupu cyklistů na lesní stezky - Workout

Lesopark Martinská stěna je krásným místem odpočinku, relaxace a sportovních aktivit pro obyvatele města Dobřany i širokého okolí. Historie tohoto parku sahá až do první republiky, kdy byl založen německým okrašlovacím spolkem Hubertus. Lesopark byl místem odpočinku, ale konaly se zde i různé kulturní akce. Postupem času park upadal a došlo k zarůstání cest a rozrůstání nepropustných houštin. Místní nadšenci se pustili do probuzení tohoto místa a město Dobřany se postupné obnovy této oblasti ujalo. Dnes se můžete vydat na více než 2km procházku po upravených cestách
se 14 zastaveními s popisem, symboly, přírodním divadlem, labyrinty a ostatními zajímavostmi. Došlo k vysázení stromů, postavení lávek a umístění laviček po celé délce trasy.

V rámci projektu „Dobřany – posílení rekreační funkce lesa a usměrnění vstupu cyklistů na lesní stezky! Jsme se zaměřili především na návštěvníky se zájmem o sport. Bylo zde vybudované workoutové hřiště, díky němuž se rozšířila možnost sportovního využití pro širokou veřejnost. Součástí projektu bylo pořízení cyklostojanů, díky nimž si návštěvníci mohou umístit své kolo a projít se lesoparkem. Návštěvní řád a pravidla pobytu v něm totiž neumožnují jízdu na kole, což je mnohdy návštěvníky-cyklisty, opomíjeno. Na vstupech do lesoparku byly proto umístěny informační cedule s provozním řádem.

                Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR

Celkové výdaje projektu 347.857,00 Kč

Příspěvek EU 133 337,00 Kč

Příspěvek z národních fondů 136.032,00 Kč

Příspěvek příjemce dotace 78.488,00 Kč