Obsah

4.4. - 8.4.

Kurz českého jazyka navštěvuje 22 dospělých studentů.

Částka na transparentím účtu přesáhla 100 tisíc korun.

ZŠ a MŠ Dobřany je ke vzdělávání přihlášeno 32 ukrajinských dětí.

------------------------------------------------------------------------

28.3. - 1.4.

Nepomáháme naivně

Den po zahájení ruské bleskové války na Ukrajině jsme začali řešit možné dopady na naše město. Od počátku jsme se snažili nenechat se jen unést proudem všeobecného nadšení pro pomáhání, ale mysleli jsme i na to, jak utlumit nepříjemné stránky toho, když se u nás doma, v našemměstě, usadí na delší dobu návštěva.

Pomohly nám v tom zkušenosti z předchozí pandemické krize, kdy se nálady lidí ukázaly jako velmi nestabilní. Někdy k tomu přispěla pochopitelná lidská únava z nekonečnosti omezení, svou sílu ukázala i bývalá KGB, která se do každé dutiny v našich hlavách snažila dostat dezinformaci, jež by nás přinutila chovat se hloupě.

Bylo by naivní myslet si, že profesionálům v oboru strašení lidí by se najednou chtělo pracovat méně. Na chvíli se takticky stáhli, ale věčně to netrvá.

Proto při naší pomoci bylo od počátku nutné:

1) Zajistit pro lidi na útěku základní program;

2) Vytvořit podmínky pro to, aby se o maximum Ukrajinců postarali Ukrajinci;

3) Zúžit prostor pro parazity, kteří by se chtěli na těchto lidech přiživit;

4) Najít takové ubytovací kapacity, které nebudou na úkor našinců, ale budou tak důstojné, aby z nich doslova neprýštil nepořádek;

5) Chystat vše v klidu a s rozvahou, aby se ještě více nejitřila nervozita;

6) Postupně vymýšlet smysluplná dočasná místa, abychom si pomohli tam, kde nás nedostatek lidí na trhu práce dosud omezoval;

7) V první fázi též poskytnout prostory pro společenské setkávání, abychom se vyhnuli zbytečnému shlukování na nevhodných místech;

8) Umožnit ušlechtilým lidem pomáhat tak, aby se cítili zapojení a časem si nepřipadali zneužívaní, včetně toho, že jsme se jich zastali proti těm, kteří se jim za dobré srdce posmívali.

Dosud se nám to s pomocí veřejnosti velice daří, děkujeme Klubu důchodců, zahrádkářům a turistům za dočasné uskrovnění se a toleranci při zajištění prostor pro setkávání, snad už je do budoucna nebudeme potřebovat. Děkujeme Budulínku za mateřskou mezinárodní solidaritu, taktéž tělovýchovné jednotě a hasičům.

Děkuji Jakubu Urbancovi, který nasadil svůj organizační a jazykový talent jako dobrovolník v první linii a dosud vytrvává. Ze zaměstnanců města je nutné ocenit to, jak se do řešení krize zapojila místostarostka Jaroslava Umnerová, radní Michal Pokorný, vedoucí ŠJ Renata Černá. Díky jejich samostatnému řízení jednotlivých činností se nijak neomezila běžná činnost města a nikdo si nemůže stěžovat, že by na místní lidi, jejich starosti a rozvoj města bylo méně času a pozornosti radnice.

Naštěstí se již přidaly i školy (základní, mateřská i umělecká), jejichž pomoc je zásadní a všichni ředitelé pracují i v další krizi jako klidní a odhodlaní profesionálové.

Poděkování zaslouží i všichni členové jejich týmů a další dobrovolníci, jejichž jména budou v budoucnu také uvedena. Ale asi sami uznáte, že zatím jsme na začátku těžké práce, na vyznamenávání je čas. Na povzbuzení to snad ale stačí, všichni vytrvejte. To, jak obstojíme v této krizi, ovlivní náš život dvěma způsoby.

Za prvé si nebudeme namlouvat, že rozložení povah v ukrajinském národě je lepší než v tom našem. Blbci světa mluví všemi jazyky. Přijdou i nevděčníci a vyčůránci, před těmi se snad naše společnost dokáže účinně bránit. Značnou množinu budou tvořit nerozhodní. Právě pro ně je třeba jednat přívětivě, nebudou totiž zlobit hostitele, který se k nim chová lidsky.

Jsme i kamínkem hráze před tím, aby na nás či naše potomky zase někdy nepadaly bomby. Rusko proti nám vede psychologickou válku, když nekapitulujeme, máme šanci, že se k nám nevydá na tak „rychlou, přesnou a mírotvornou operaci“, jakou přes měsíc předvádí v obsousední zemi.

Martin Sobotka, starosta

------------------------------------------------------------------------

21.- 25.3.

Děti se bez větších problémů zapojují do vzdělávání.

Městské kultruní středisko připravilo kurz českého jazyka pro cizince

Částka na transparentím účtu přesáhla 90 tisíc korun.

Souhrnné informace pro ukrajinské občany na území ČR webu Ministerstva vnitra.

******

Vážení spoluobčané, milí kolegové,

válka na Ukrajině pokračuje a kritická je situace především na jihu země. Ruská armáda už obsadila velkou část pobřeží Černého i Azovského moře.

Náš kolega Aleksandr Gokhmann z Oděsy, který v Dobřanech několik let pracoval ve firmě COMTES FHT,  pomáhá nyní místní domobraně. Oděsa zatím zůstává neobsazená,  probíhá její ostřelování z moře a bombardování. Cílem ruských vojsk je patrně obklíčit  město od severovýchodu od Mykolajeva a ze západu od moldavské hranice. Poté by mohl přijít intenzivní útok od moře. Starosta Oděsy Gennadij Truchanov minulý týden potvrdil, že vojáci i dobrovolní obránci města se intenzivně připravují na boj na všech třech těchto frontách. Kromě toho zabezpečují nejcennější památky města, obkládají je pytli s pískem. Většina z těch, kteří neodešli, chtějí své město bránit. Oděsu údajně nelze nyní dobýt, lze ji jen zcela zničit, tak jak se to děje Mariupolu.

Město Dobřany spolu s firmou COMTES FHT pořádají sbírku na podporu domobrany  v Oděse nákupem zdravotnického materiálu, o který žádají. Pomozte i vy, prosím,  obráncům klíčového přístavu a historického města. Zdravotnickým materiálem můžeme pomoci některým přežít, některým umožníme nadále se zapojovat do obrany.

Pokud se rozhodnete vyhovět naší prosbě, pošlete váš příspěvek na transparentní účet 6629464002/5500 založeného městem Dobřany na pomoc Ukrajině. Do zprávy pro příjemce uveďte název “Oděsa”.

Předem Vám všem velmi děkujeme.

Martin Sobotka, starosta
a
Zbyšek Nový, místopředseda představenstva Comtes FHT

------------------------------------------------------------------------

14.-18.3.

Základní škola Dobřany se zapojila do projektu Krabice od bot - KRABICE OD SRDCE pro děti z Ukrajiny. Mezi žáky I. a II. se vybralo několik desítek krabic naplněných výtvarnými potřebami, kterí byly v pátek předány zástupcům Diakonie ČCE.

V MŠ a ZŠ už jsou první žáci a další nastoupí v příštím týdnu.

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany připravuje benefiční koncert.

Dle dostupných statistik je k pátku 18.3. v Dobřanech evidováno 106 lidí, kteří utekli před válečným konfliktem (zejména matky s dětmi). Necelá polovina využívá ubytovací kapacita města. Ostatní jsou v rodinách zvých příbuzmých a známých.

Částka na transparentím účtu přesáhla 50 tisíc korun. Děkujeme!

------------------------------------------------------------------------

úterý 8.3. - pátek 9.3

V průběhu týdne se situace poměrně ustálila - ubytovací kapacita je téměř vyčerpána. Děti mohou nastoupit ke vzdělávání do MŠ i ZŠ (popř. družiny). Zástupci města pomáhají v komunikaci s úřady, lékaři...

Dva příběhy tohoto týden:

V úterý přišel na úřad místní senior, že chce finančně přispět na pomoc Ukrajině, ale má možnost jen v hotovosti. Na pokladně MěÚ pracovnice částku převzal a zadala k převodu na transparentní účet. I tato cesta je možná...

Ve úterý přišla zpráva o plánovaném příjezdu maminky a kojence (babička kojence už v té době byla v městské ubytovací kapacitě). Ve středu večer dorazila maminka s týdenním miminkem, které se narodilo cestou v Bratislavě...

------------------------------------------------------------------------

pondělí 7.3.

Pro příchozí a ubytované v městských kapacitách zajišťujeme metodickou pomoc při vyplňování formulářů žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc atd.

Probíhá komunikace s vedením Mateřské školy Dobřany a Základní školy Dobřany ohledně přijetí dětí ke vzdělávání. 

------------------------------------------------------------------------

sobota 5.3.

Nevnucujeme vám ho

Myšlenka transparentního účtu města vzešla zdola. Přiznávám bez mučení, že jsem k tomu byl na začátku skeptický. Pro účinnou pomoc na místě jsou zavedené organizace, a pomoc uprchlíkům se zatím na nedostatku peněz nezadrhává. Zatím potřebujeme spíše osobní nasazení, aktivní pomoc. Město ze zákona tvoří rezervy na krizové situace a na pandemii jsme se s tím naučili zacházet.

Přímá lidská pomoc, zapojení je lepší z toho důvodu, že bránit se zlu na východě jen peněženkou není pro některé duše tak konejšivé, jako když se zapojí napřímo. Zlo je silné slovo, na které jsme si odvykli. Žili jsme dlouho v pohodlné době, kdy jsme více přemýšleli o bezvýznamných detailech fungování společnosti než o tom, jak upevnit její základy, tak aby vůbec přežila. Putin to určitě neměl v úmyslu, ale obnovil otázku dobra a zla, vrátil nás na zem.

A spadli jsme na ní pěkně z výšky a jsme z toho otřesení. Dělání, dělání, všechny smutky zahání, toho se držme. Mít pocit, že dělám něco správného, když ten vzteklý dědek nechává bombardovat civilní budovy, je super. Ale ukazuje se, že i finanční pomoc má smysl. A i skrze město.

 1. Je to adresnější, můžeme na sebe být pyšní, když dohromady dokážeme shromáždit úctyhodnou částku;
 2. Může to být pružnější, chvílemi bude lepší pomáhat tam u nich, jindy zase bude nutné přilepšit tomu, aby se zde hosté cítili lépe, měli program a ze zahálky a zažitých hrůz neztratili nervy;
 3. Někdo se zklamal s neziskovkami a město je pro něj vítanou změnou;
 4. Peníze nepůjdou zbrkle hned a tady, ale bude to rezerva na dlouhodobou pomoc.

Je fér říci, že z toho nebudeme platit to, co už si město odsouhlasilo, že jde za ním. Jde o náklady na ubytování i celodenní stravu, kterou poneseme minimálně 14 dní bez podmínečně z naší kasy. Pak se to může změnit za předpokladu, že si to vezme na starost stát nebo EU, ale v základním živobytí nenecháme nikoho na holičkách. A děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jsou vlídnou tváří města vůči vyděšeným matkám a dětem.

Tahle krize není na dny, na týdny na pár měsíců, čeká nás spousta úskalí. Prosím vás počítejte s tím, neplýtvejte silami, zapojujte se, jak vám čas dovolí, aniž byste zanedbali cokoliv důležitého. Při sžívání se s novými sousedy je to jako na houpačce, jednou dole, jednou nahoře. Ale náš lid bývá v těchto věcech většinově moudrý. Na rozdíl od pandemie taky bude spousta šancí, jak se stát účastníkem a nezoufat si jen nad největším možným výronem blbosti, kterým je válka. To je šance, jak neupadnout hlouběji do deprese po koronaviru.

A ještě jedno štěstí v neštěstí máme, pátá kolona pana Putina otevřela oči nebo aspoň sklapla ústa. Je od nich chvilku docela klid, až na pár opravdu mimořádných blbů se jsme proruských a proválečných mouder ušetřeni. Situace není černobílá, určitě se dozvíme nepěkné věci z obou stran. V každém národě jsou lidé, kteří za války zvlčí, ale hanba padne hlavně na toho, kdo zvedl stavidla. Pokud vám transparentní účet města pomůže pomáhat, pak bude stát za tu náročnou administrativu, která je s ním spojená. A snad vám pomáhání spraví náladu.

M. Sobotka, starosta

 

------------------------------------------------------------------------

pátek 4.3.

Za pomoci tlumočnice zjišťujeme konktrétní potřeby příchozích a díky dobrovolníkům se všechny daří operativně plnit.

------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 3.3.

Byl spuštěn transparentní účet č. 6629464002/5500 s veřejnou sbírkou na podporu občanů Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku invaze ruských vojsk. Zasláním příspěvku na transparentní účet dárce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a poskytnuté částky.

Ve FB skupině Dobřany pro Ukrajinu se řeší operativně aktuální pomoc. Možnost nabídnout pomoc stále můžete také na pomoc@dobrany.cz či na infolince města tel.733 636 060.

Ubytovací kapacity města se blížíí ke konci.

Pro zájemce z Ukrajiny jsou městem zajišťovány snídaně, obědy a večeře.

------------------------------------------------------------------------

středa 2.3.

Připojujeme se k výzvě neziskové organizace Člověk v tísky organizující pomoc Ukrajině
‼‼Prosíme, nevyrážejte k hranicím s Ukrajinou s drobnou humanitární pomocí!
Situace na ukrajinských hranicích je napjatá. Svou pomoc posílají nejen velké humanitární organizace nebo státy či kraje, ale také stovky drobných dárců, kteří přivážejí posbírané oblečení nebo jídlo. Více ZDE

Pokud chcete pomoci, můžete např. prostřednictvím humanitárních "vlakových mostů" Člověk v tísni a RegioJet (finanční prostředky) nebo České dráhy (hygiena, léky, spacáky atd., sběrné místo hl. nádraží Plzeň) Potravinovou sbírku vyhlásila Diecézní charita Plzeň (konzervy s hotovým jídlem, instantní polévky, svačinky, balené vody, sušenky, piškoty, káva, čaj, cukr, přesnídávky - -sběrné místo: Humanitární sklad, Cukrovarská 16, Plzeň, Po – Pá 9:00 – 15:00

Děkujeme, že pomáháte.

------------------------------------------------------------------------

úterý 1.3.

Ve snaze o pomoc Ukrajině se spojilo město s místní občanskou aktivitou. Zatímco první noci strávili běženci po rodinách, od dnešního dne již některé ubytovává město. Situace se mění den ode dne, hodinu od hodiny.

Poprvé byla využita nabídka hmotné pomoci - vybavení ubytovací kapacity.

Plzeňský kraj zřídil v bývalém obchodním domě Prior v centru Plzně Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro uprchlíky.

Sportovní oddíly jsou připravené zapojit příchozí do sportovní činnosti.

Čekáme na poslední formalitu k povolení zprovoznit transparetní účet veřejné sbírky na podporu občanů Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku invaze ruských vojsk. 

------------------------------------------------------------------------

pondělí  28.2.

Od víkendu jsou ve městě ubytované první ženy a děti z Ukrajiny. O jejich potřeby je v tuto chvíli plně postaráno.

Proběhlo mimořádné setkání starostů města a obcí Mikroregionu Radbuza, kde se jednalo o možnostech pomoci lidem (ubytování, materiální zajištění...) na území celého mikroregionu.

Bylo rozhodnuto o zřízení transparentního účtu. Po jeho otevření zveřejníme podrobnosti.

Svoji pomoc ve městě nabídlo již pět desítek lidí. Děkujeme! Všechny nabídky evidujeme a v okamžiku potřeby se ozveme. 

Aktuální možnost pomoci

V Mantově sídlí firma vlastněná panem Blyznetsem, který je v přímém kontaktu se svojí rodinou na Ukrajině a má možnost odvážet svými auty humanitární pomoc do míst, odkud pochází a kde se shromaždují uprchllíci z okupovaných velkých měst. 

Seznam potřebných věcí:

• Povlečení, polštáře, přikrývky, deky.

• matrace

• ručníky

• prostředky osobní hygieny

• produkty (obiloviny, těstoviny trvanlivé potraviny atd.)

Zdravotnický materiál ( obvazy, prostředky na ošetření ran …)

Pokud chcete pomoci s humanitární pomocí Ukrajině, prosíme o dovezení věcí ze seznamu na adresu Mantov 190, Areal Spol. BEL, každý den (včetně soboty i neděle) od 14:00 do 16:00 hod. Kontaktní tel.: 771 159 288. 

Dekujeme všem! Ivan Blyznets

------------------------------------------------------------------------

neděle 27.2.

Během neděle se zatím posunula situace následovně. Školní jídelna je připravená chystat snídaně pro lidi z ubytoven tak, aby měli i nějaký program a mohli se sejít.. Děkuji za ochotu klubu seniorů, kteří beze všeho souhlasili s tím, že to bude v jejich prostorách. Oslovili jsme zahrádkáře, jejichž klubovna by byla super na podvečerní setkávání se lidí v teple a u čaje. Vypadá to, že až se domluví s druhým spolkem, který má tuto klubovnu v nájmu, vezmou si to dokonce částečně na starost. Dáváme dohromady poptávku Penny a možnost nějak zapojit dosud spící hotel v Lipové ulici. I tady je z aktérů cítit velká vstřícnost. Zatím je to pořád jen dávání lidí dohromady a příprava, ale už je cítit, že s vaší pomocí poskytneme nejenom útočiště, ale postaráme se i o to, aby se hosté necítili na obtíž. Akční jsou kolegové starostové z mikroregionu, hned v pondělí se sejdeme, abychom koordinovali v širším území. Děkuji všem za zájem, po zbytek neděle sbírejte síly s rodinou a při oblíbených činnostech, ať máte dost sil pro následující období. Nečeká nás sprint, bude to spíše maraton.

------------------------------------------------------------------------

sobota 26.2.

Chceme pomáhat? Nemusíme být nečinní!

Smyslem následujících řádků není nějaké chlubení se aktivitou, byl by to nesmysl, zatím není žádný viditelný výsledek. Rozhodli jsme se s kolegy, že mám sepsat, jakým směrem vedeme naši snahu pomoci ukrajinskému lidu. To proto, abyste věděli, na čem už se pracuje, na čem ještě ne. Abyste cítili, že vaše solidarita je vítaná, vaše pomoc může být velice užitečná. Válka začala ve čtvrtek, tento přehled vznikl v sobotu. Dovolte, abych bez ladu a skladu sepsal vše, co se za těch 48 hodin narýsovalo.

 1. Je vůle rady a neoficiálně i zastupitelstva pomoci s ubytováním příbuzných cíleně těch Ukrajinců, kteří u nás žijí a pracují;
 2. Podařilo se sestavit seznam prostor, kde se dá přechodně bydlet, ubytovny ve sportovních zařízeních města mají kapacitu 27 lůžek, máme vilu před demolicí, která by ještě mohla posloužit, stejně jako jeden byt před opravou, který se nakonec nevyužil pro lidi nouzově vystěhované z č.p. 111, máme i první náznaky ochoty soukromníků vzít si exulanty pod svou střechu;
 3. Navázali jsme kontakty s Ukrajinci, kteří zde působí, od jednoho podnikatele máme k dispozici i koordinátorku, která vládne oběma jazyky a může hodně pomoci, stejný podnikatel nabídl i dodávky a přepravní kapacity a sám hledá pronájmy;
 4. Na pana hejtmana jsme vznesli požadavek, aby vláda zapojila co nejvíce obce, protože nechceme, aby příbuzní dobřanských Ukrajinců byli umístěni v Havířově a naopak;
 5. Pracujeme na tom, aby se lidi, kteří přijdou necítili odstřižení a nechtění, proto by měli mít kontakt na své krajany;
 6. Íčko opět rozjede svou informační a poradenskou linku, máme webový odkaz, na Facebooku vznikne organizační skupina pro všechny, kteří budou chtít fyzicky pomoci se stěhováním, malováním a dalšími věcmi;
 7. Jakub Urbanec již vede iniciativně tým, v němž je kromě něj ještě David Toman a Petr Umner, kteří se postarají o to, abychom byli schopni vybavit ubytovací kapacity zčásti technikou, kterou lidé darují, zatím budou jen zjišťovat, až na to dojde, budou mít na starost i prověření funkčnosti a převoz;
 8. S oběma místopředsedy Mikroregionu Radbuza jsme se shodli na potřebě koordinovaného postupu více obcí;
 9. Hned následující pracovní den budeme řešit, jak zajistit stravování a další detaily;
 10. Zatím neřešíme finanční sbírku ani sbírky drobností, na to bude čas, až bude střecha nad hlavou a budeme vědět, kdo k nám přišel;
 11. To nejdůležitější je, že cítíme vůli lidí pomáhat, že na rozdíl od pandemie se v této formě krize dá hodně frustrace a neštěstí odplavit při konkrétní práci, hlavou i rukama. Pokud válečný zločinec z Moskvy uvidí, že jím opovrhované Ukrajince přijímají v Evropě vlídně, bude bolet, že je to další věc, ve které se přepočítal. A i to má význam, člověk si nepřijde tak bezmocný, když může dát na dálku agresorovi aspoň takovouto facku.

Vývoj je rychlý, uvítáme vaše nápady a pomoc. Sledujte informační zdroje a buďte si jistí, že pomáhat v této věci je správné. Velí nám to srdce i rozum.

M. Sobotka, starosta