Obsah

ZŠ Dobřany - zateplení budovy II. stupně

Projekt realizovaný v roce 2013 byl spolufinacován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

Nová fasáda ZŠ

Předmět podpory:

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu základní školy města Dobřany. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn a výměně výplní. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 27 t/rok a k úspoře energie cca 490 GJ/rok.

 

Celkové náklady na akci činí 2.703.313 Kč, z toho:

Způsobilé: 1.936.813 Kč (100 %)

  • Dotace FS: 1.646.291,05 Kč (85 %)
  • Dotace SFŽP: 96.840,65 Kč (5 %)
  • Vlastní zdroje: 193.681,30 Kč (10 %)

Nezpůsobilé: 766.500 Kč

 

          http://europa.eu/                                                   www.opzp.cz