Obsah

 

Zateplení jídelny ZŠ Dobřany

 

Projekt realizovaný v roce 2014 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podprory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).

Školní jídelna

Předmět projektu:

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu školní jídelny v Dobřanech. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, zateplení stropní konstrukce mimo kuchyně a ve výměně výplní otvorů, to vše o celkové výměře 1 200 m2. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 7,4 t/rok a ke snížení spotřeby energie cca 134 GJ/rok.

 

Celkové náklady akce činí 4.791.218,50 Kč, z toho:

Způsobilé: 1.259.005 Kč

  • Dotace FS: 1.070.154,25 Kč (85 %)
  • Dotace SFŽP: 62.950,25 Kč (5 %)
  • Vlastní zdroje: 125.900,50 Kč (10 %)

Nezpůsobilé: 3.532.213,50 Kč

Logo OPŽP