Obsah

Protipovodňová opatření pro město Dobřany

12

V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro město Dobřany“, kde město získalo na projekt dotaci ve výši 70 %, která činí 2,87 mil. Kč, byl vytvořen varovný systém s funkcí městského rozhlasu s napojením na složky IZS. Vznikl moderní protipovodňový varovný systém, který bude sloužit občanům města nejen v případě povodní, ale při jakékoli mimořádné události.  Pořízením varovného systému tak město Dobřany naplnilo povinnosti zákona o IZS 239/2000, kde starosta obce musí zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Tento nový varovný systém je schválený jako koncový prvek varování a vyrozumění dle požadavků GŘ HZS ČR, což dnes není ani systém pro odesílání hromadných SMS nebo kabelová televize. Navíc se jedná o nejmodernější digitální komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální monitory prostředí (měření hlučnosti, prašnost, CO2 ve školách, školkách  atd. ), nebo  tzv. systémy pro chytré obce jako jsou monitory parkování, ochrana obecního majetku atd. Město tím získalo moderní bezpečnostní komunikační systém, který splňuje požadavky současné legislativy a je připraven pro další budoucí širokospektrální využití. Pokud by někdo z občanů zaznamenal nefunkčnost systému (rozhlasu), prosím o nahlášení na e-mail: sefl@dobrany.cz.