Obsah

 

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Stromořadí, Dobřany

Projekt byl v roce 2014 zpětně spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), a to jako již v roce 2013 realizované opatření.

Předmět projektu:

Předmětem projektu byla realizace úspor energie v objektu MŠ Stromořadí v Dobřanech. Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení ploché střechy, to vše o celkové výměře 2 512 m2. Realizací projektu dojde ke snížení emisí Co2 o cca 22 t/rok a ke snížení spotřeby energie cca 398 GJ/rok.

Celkové náklady akce činí 10.621.386 Kč, z toho:

Způsobilé: 3.782.025 Kč

  • Dotace FS: 3.214.721 Kč (85 %)
  • Dotace SFŽP: 189.101 (5 %)
  • Vlastní zdroje: 378.203 Kč (10 %)

Nezpůsobilé: 6.839.361 Kč