Obsah

1Město Dobřany může od letošního podzimu poprvé využít objekt sněžné jámy. Sněžná jáma byla navržena jako samostatně stojící objekt s jedním nadzemním podlažím s vnějším rozměrem stěn 4,5m x 3,5m. Na stavbu byly využity standardní technologie  s použitím běžného stavebního materiálu. Objekt je částečně zahrnutý zeminou pro udržení vhodného mikroklima pro skladování sazenic lesních dřevin.

Díky vybudování sněžné jámy má město Dobřany možnost skladovat prostokořené a krytokořené sazenice dubu letního a zimního a dále sazenice borovice v mezidobí hromadného vyprodukování sazenic ze síje v jednom poli a uplatněním na stanovišti. Uskladněním vyrobené ucelené várky sazenic se umožní využití celé výrobní várky na příslušném stanovišti, neboť skladování prodlouží vegetační klid sazenic a zpomalení jejich rašení a tím dojde k omezení ztrát sazenic z důvodu jejich nevhodného skladování.

Díky úspěšně podané žádosti o dotaci na stavbu sněžné jámy městu finančně přispěl Program rozvoje venkova, a to částkou 232 424 Kč. Celkové náklady činily 577 289,23 Kč