Obsah

logo

Z důvodu potřeby zvýšení bezpečnosti a ochrany osob i majetku byl v letošním roce realizován projekt na rozšíření stávajícího městského kamerového systému v Dobřanech.

Pořízením 5 kusů kamer vznikly nové kamerové body v Dobřanech, a to konkrétně dvě kamery byly umístěny u kruhového objezdu a monitorují ulici Lidickou a tř. 1. máje. Třetí kamera byla umístěna na rohu Přeštické ulice a ul. U Lomy, monitoruje tak výjezd a příjezd do obce a zároveň první možné zahnutí do bočních ulic, které nejsou zatím monitorovány. Poslední nový kamerový bod byl umístěn na rohu u 2. stupně Základní školy a monitoruje venkovní areál školy.

Vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu stavu bylo nutné vyměnit dvě kamery, které jsou hojně využívány a zároveň slouží jako prevence, jedná se o monitorovací body na parkovišti Biotop a ve sběrném dvoře.

V rámci projektu došlo také k pořízení dohledového panelu pro dohledové centrum PČR obvodní oddělení Dobřany. 

Rozšířením městského kamerového systému došlo ke zvýšení bezpečnosti našich občanů a ke zvýšení ochrany jejich majetku.

Projekt byl realizován za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu "Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020".

1

2