Obsah

logoMěsto zatepluje bytový dům čp. 434

V rámci akce finančně podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu „Sanace a zateplení stávajícího bytového domu, ulice Pobřežní 434, Dobřany“ byla započata rekonstrukce zmíněného bytového domu.

Zateplením obvodových stěn, střešního pláště a výměně nevyhovujících stavebních výplní dojde ke zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu.

Výsledkem je snížení nákladů na vytápění, ohřev teplé vody a zvýšení kvality bydlení. 

Rekonstrukce je spolufinancována Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 701 320,96 Kč.