Obsah

Podpora EU pro Územní plán města Dobřany

Územní plán města Dobřany

 

Územní plán města Dobřany 

Projekt Územní plán města Dobřany byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Projekt je zaměřen na pořízení územního plánu města Dobřany ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro celé správní území města. Předmětem tohoto projektu je vypracování návrhu územního plánu, který bude městu Dobřany předán dne 15. 4. 2011 vybraným dodavatelem, firmou Atelier T-plan, s. r. o., který následně bude upraven a projednán dle stavebního zákona.

 

Cíl projektu: 

Pořídit územní plán pro město Dobřany.

 

Celkové způsobilé náklady činí: 587 400 Kč, z toho:

Dotace EU (ERDF): 499 290 Kč

Dotace národní: 88 110 Kč

 

Ostatní náklady nejsou předmětem dotace a budou hrazeny z rozpočtu města Dobřany.