Obsah

Nádrž na srážkovou vodu na p.p.č. 2482/4 v k.ú. Dobřany1

Hlavním cílem projektu bylo využití dešťových vod z objektu 2. stupně ZŠ Dobřany vybudováním podzemní nádrže na srážkovou vodu o objemu 8,6 m3 včetně napojení svodů a dešťové kanalizace. Podzemní nádrž je osazena ruční pumpou a hladinoměrem.

Realizace projektu má na ekosystém města synergický vliv, který spočívá jednak ve využití dešťových vod, které ušetří vodu pitnou, dosud používanou na zálivku, dále eliminuje nežádoucí odtok těchto balastních vod na ČOV, zlepšuje mikroklima v místě a přímo podpoří výchovu v oblasti nakládání s vodami u mladší generace.

Projekt je spolufinancován ve výši 85% celkových nákladů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Náklady na celkovou realizaci projektu byly ve výši 368 645,00 Kč, z toho dotace: 313 348,25 Kč.

 

1