Menu
Město Dobřany

S čím vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Kvalitní vybavení tříd pro vyšší efektivitu výuky ZŠ Dobřany

Kvalitní vybavení tříd pro vyšší efektivitu výuky ZŠ Dobřany

Informační banner ROP

Třídy v ZŠ Dobřany jsou nově vybaveny

V dubnovém čísle Dobřanských listů byli čtenáři informováni o pořízení nového vybavení do obou budov základní školy, a to z důvodu zkvalitnění procesu vzdělávání. Konkrétně jde o 33 tříd, které se nachází na I. i II. stupni. Všichni, kteří se na projektu podíleli, si při jeho dokončení skutečně oddychli, protože v průběhu realizace se vyskytlo hned několik zádrhelů. Bylo nutné za chodu školy skloubit provedení potřebných prací stavebního charakteru (výměna PVC) s dodávkou samotného vybavení, na jehož pořízení je městu Dobřany přislíbena dotace ve výši 85 % z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Ani výběrové řízení na vybavení se neobešlo bez problémů. Proto se vyskytla obava, zda se podaří vše včas dokončit. Nakonec se to však povedlo a od konce června jsou třídy vybaveny novým školním nábytkem a také tabulemi za 2.897 mil. Kč.

 

Lenka Tomanová, místostarostka města

Nový stav tříd

 


Informační banner ROP

Bude pořízeno nové vybavení do 33 tříd ZŠ Dobřany

323cs_1Podpora a rozvoj školství je dlouhodobě jednou z hlavních priorit města Dobřany, což dokládá fakt, že v minulých letech do zlepšení školských zařízení investovalo bezmála 134 mil. Kč. Přes všechny tyto investice se konkrétně ZŠ potýká s velice omezenými prostředky na obměnu zastaralých pomůcek, proto ve spolupráci s vedením školy město připravilo projekt na pořízení nového vybavení celkem do 33 tříd ZŠ Dobřany, v budově 1. stupně bude modernizováno osmnáct učeben a v budově 2. stupně patnáct. V současné době je připravována zadávací dokumentace na provedení veřejného výběrového řízení na dodávku nového školního nábytku a tabulí. Předpokládané veškeré náklady při podání žádosti o dotaci činily 3,839 mil. Kč, přičemž městu Dobřany je přislíbena dotace z EU ve výši 85 %. Zbytek včetně výměny podlah uhradí město Dobřany z vlastních finančních prostředků.

 

Jedná se již o čtvrtý projekt, který bude realizován za finanční podpory z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně z Prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Věříme, že žáci i jejich rodiče budou s moderním a kvalitním vybavením spokojeni. Učitelům tak bude umožněno praktikovat výuku dle nových vzdělávacích metod a technologií a dosáhnout zkvalitnění procesu vzdělávání.  

Martin Sobotka, starosta města

Současný stav lavic

 

 

 

Zajímavosti

Informace, které by vás mohly zajímat!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
1
4
3
5
3
6
3
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
4
14
4
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
4
21
3
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
2
29 30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Aktuální stavy toků

Webkamera

Mikroregion Radbuza

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru