Obsah

Doplnění systému sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území města Dobřany

 

Projekt realizovaný v roce 2014 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.

Traktor

Předmět projektu:

Předmětem projektu je zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu a technologické vybavení kompostárny v Dobřanech. Realizací projektu bude navýšena kapacita kompostárny: 250 t/rok.

 

Celkové způsobilé náklady akce činí: 1.810.039 Kč, z toho:

  • Dotace FS: 1.538.533,15 Kč (85 %)
  • Dotace SFŽP: 90.500,99 Kč (5 %)
  • Vlastní zdroje: 181.004,85 Kč (10 %)