Obsah

Partnerská města

 

Brežice

 
Znak obceNaše druhé partnerské město Brežice leží v oblasti termálních lázní ve Slovinsku... více zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobřany se velmi úspěšně prezentovaly v partnerské Brežici!  
 
Již deset let uplynulo od podpisu partnerské smlouvy mezi naším městem a městěm (ve slovinštině „občinou“) Brežice, která se nachází v oblasti termálních lázní ve Slovinsku v těsné blízkosti chorvatských hranic. Je nutné zdůraznit, že nejprve mezi sebou partnerství navázaly základní umělecké (hudební) školy z obou měst, a až poté se začaly přátelit také obě městské samosprávy. Od té doby se s letitou pravidelností delegace složené ze zástupců měst a především hudebních a základních škol setkávají dvakrát do roka. Nejinak tomu bylo i letos. V květnu přijeli slovinští přátelé k nám do Dobřan, kde pro ně byl připraven bohatý doprovodný program k oslavám 10. výročí včetně výletu do Prahy s úchvatným společným koncertem tří hudebních škol. Na oplátku pak byla delegace města Dobřany v čele se starostou a místostarostkou společně se Základní uměleckou školou J. S. Bacha na konci října pozvána panem starostou (slovinsky „župan“) Ivanem Molanem do Brežice.
                                                   Delegace
Město Brežice pořádalo třídenní veletrh tradičních regionálních potravin a našemu městu nabídlo v souvislosti s desetiletým partnerstvím možnost vlastní prezentace včetně představení dobřanských produktů v rámci veletrhu. Dobřany této nabídky využily a vyjma prezentace zajištěné Městským kulturním a informačním střediskem samotného města, také veřejnosti ve Slovinsku prezentovaly dobřanské pivo a pálenku z pivovaru Modrá hvězda, dobřanské pečivo včetně koláčů z Dobřanského pekařství, klobásy od dobřanského řeznictví a uzenářství Terelmeš a koláče a koláčky z cukrárny U Kaple. Pro to, aby široká veřejnost obyvatel z Brežice blíže poznala naše město, byl připraven speciální prezentační materiál ve slovinském jazyce. Stánek města Dobřany a produktů dobřanských podnikatelů opravdu zaujal! Hned od zahájení veletrhu ze strany starostů obou měst a ministra zemědělství Slovinské republiky se u dobřanského prezentačního stánku začala tvořit fronta, protože i díky společné propagaci chtěla velká část návštěvníků veletrhu ochutnat „češko pivo“, chleba („kruh“) či koláč („pita“). Dobřanské regionální produkty velmi pochválil i slovinský ministr zemědělství.
                               Veletrh  Veletrh
Delegace města opustila veletrh, aby dále pokračovala v programu připraveném zástupci města Brežice. Navštívila radnici, kde byla seznámena s chodem města a úřadu včetně všech šesti jeho odborů, vedoucích pracovníků a jejich podřízených. Oba starostové u příležitosti 10 let partnerství v malém parku u radnice vysadili společný strom přátelství. Následovala prohlídka moderní architektonicky i vnitřně vybavené městské knihovny, kdy se při vstupu všem zatajil dech z jejího prostorového řešení.                      
                                  Knihovna             Zásení stromu
Následovala návštěva nově zrekonstruované všeobecné nemocnice a také prohlídka hasičské zbrojnice, kdy společná diskuze mezi zástupci hasičů obou měst vyvrcholila tak, že dobřanští hasiči vyzvali hasiče z Brežice k partnerské spolupráci a ti se jí rozhodně nebránili. Po návratu delegace zpět na probíhající veletrh, již zde v rámci doprovodného programu vystupovaly děti z naší úspěšné základní umělecké školy, konkrétně lidová muzika Vozembach.
                           Hasiči   Vozembach   
Po skončení prvního veletržního dne se u příležitosti 10 let partnerství ve velkém rytířském sále historického brežického hradu uskutečnil slavnostní koncert právě naší hudební školy včetně projevu pana ředitele školy Jana Vozára ve slovinském jazyce. Samotný koncert ve zcela naplněném sále byl velmi výrazně ze strany slovinské veřejnosti hodnocen, o čemž svědčil dlouhotrvající potlesk po každém vystoupení. 
                                    Koncert   Karkulka
Vrcholnou reprezentační akcí pak bylo slavnostní veřejné zasedání Městské rady Brežice opět v rytířském sále hradu za účasti zástupců slovinské vlády a řady významných hostů, kde kromě bilančního projevu starosty města Brežice byla udělována ocenění významným osobám a podnikatelům, kteří jsou prospěšní pro rozvoj města či jej jinak reprezentují. Část programu byla věnována právě partnerství našich měst a kromě opět skvělého vystoupení lidové muziky Vozembach byl z mé strany přednesen projev občanům města Brežice ve slovinském jazyce, ve kterém jsem si dovolil především poděkovat za 10 let partnerství a vzpomenout všechny významné osoby, jež se o partnerství zasloužily. Spolu s panem starostou města Brežice Ivanem Molanem jsme si pak předali vzájemně prapory obou měst.   
Výměna praporů
Na závěr veletrhu v neděli dopoledne pořádalo město Brežice mezinárodní soutěž ve vaření „starostovského“ guláše, kterého se kromě Brežice a Dobřan zúčastnila další čtyři města ze Slovinska a město Brdovec z Chorvatska. Vše se odehrávalo za účasti veřejnosti. Guláš vařili tříčlenné týmy vždy v čele se starostou města. Poctivý český guláš z hovězího masa podlitý pivem a zahuštěný chlebem zvítězil na plné čáře a byl odbornou porotou vedenou profesionálním kuchařem vyhlášen jako nejlepší. To, že byl guláš opravdu dobrý, dokazovala i rychlost, s jakou se po něm zaprášilo. Dobřanský guláš byl snědený přítomnými obyvateli města Brežice během patnácti minut!
Sportovní hala
Celkově byla partnerská návštěva velmi úspěšná, kromě nově navázané potenciální budoucí spolupráce hasičů, městské knihovny, pokračující spolupráce obou škol včetně spolupráce základních škol v projektech hrazených z prostředků Evropské unie a zárodku budoucí spolupráce samotných měst na projektech kofinancovaných z EU se město Dobřany velmi výrazně prezentovalo i u široké veřejnosti obyvatel Brežice.
 
Poděkování patří všem, kteří naše město reprezentovali a kteří se podíleli na přípravě a zajištění partnerské návštěvy. Zvláště bych chtěl jménem města Dobřany  poděkovat majitelům výše zmíněných podnikatelských subjektů působících v Dobřanech, kteří podpořili prezentaci našeho města na veletrhu tradičních regionálních potravin v Brežici, zejména panu Kozlerovi, Fonhauserovi a Terelmešovi. České produkty, prezentace města a naší základní umělecké školy zanechaly ve slovinské Brežici opravdu velmi dobrý a hluboký dojem.
 
                                                                                                         
                                                                                     Marek Sýkora, starosta města