Obsah

Městské symboly

Městský znak

Znak města Dobřany

 

Poddanské město získalo znak nejpozději v 16. stol. za obnovené vlády chotěšovského kláštera. Převzalo na štít pečetní znamení, které je doloženo od roku 1487. 

 

 

 


 

Městský prapor

Prapor města Dobřany.

 

Podnět ke zpracování návrhu na prapor města byl dán městskou radou v roce 1994. Souhlas k užívání praporu byl dán Parlamentem České republiky dne 9.5.1995.

 

 

 


 

 Pečeť města Dobřany.Pečeť

 

 

Dobřanští rychtáři začali užívat pečetě od 16. stol., kdy bylo městečko Dobřany povýšeno na město. Dodnes je známo osm starých listin v jazyce českém, německém a latinském, na kterých je originál pečetě města Dobřan.