Obsah

Modernizace výuky přírodních věd ZŠ Dobřany

hj

V rámci projektu modernizace výuky přírodních věd ZŠ Dobřany došlo k vybavení učebny Fyzika/Chemie a k ní náležící kabinetů na druhém stupni Základní školy Dobřany. V rámci projektu bylo upraveno venkovního prostranství před školou, neboť součástí projektu byla úprava zeleně a pořízení venkovního mobiliáře.

Díky projektu došlo k pořízení nové katedry a bezodtahové digestoře do učebny chemie a fyziky, která bude sloužit k bezpečným demonstracím chemických pokusů před žáky.

Kabinet chemie je nově vybaven přenosným vybavením pro chemické experimenty: pořízeny byly přenosné laboratoře, laboratorní nálevky, válce, střičky, misky, síťky, kádinky apod. Nový nábytek v kabinetu bude sloužit k bezpečnému uložení těchto pomůcek, chemikálií i dalšího vybavení pro výuku chemie.

Kabinet fyziky byl v rámci projektu vybaven přenosným vybavením pro fyzikální experimenty a výuku. Pořízeny byly sady robotů, které slouží k rozběhu výuky robotiky na škole, a to jak při výuce fyziky a informatiky, tak i při zvažované zájmové činnosti školy. Podpořena bude u žáků nejen znalost v rámci předmětu fyziky. I kabinet fyziky je vybaven novým nábytkem, který bude sloužit k bezpečnému uložení těchto nových pomůcek a dalšího potřebného vybavení pro výuky fyziky.

Před školou byla vysazena Sakura a tři nově pořízené lavičky byly umístěny u venkovního  ohniště.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím Integrovaného regionální  operačního programu.

Z finančního hlediska byly celkové náklady na projekt  1 117 321,47 Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši  
1 061 455,40 Kč.

 

2

 

13

§