Obsah

prv

Dobřany - rekonstrukce lesní cesty "Šlovický vrch"

V současné době probíhá rekonstrukce lesní cesty na Šlovickém vrchu o délce 2 500m. Jedná se o souvislý úsek lesní cesty 2.třídy, která měla nevyhovující stav. Což dokládá i skutečnost, že zde byly vyjeté hluboké koleje a četné výmoly od pohybu kolové techniky a materiál krytu komunikace byl lokálně nahromaděn na místech krajnic a ve středu.

Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně přístupnou cestu, která je četně využívána i k rekreačním účelům pro pěší i cyklo turisty, bylo potřeba provést rekonstrukci. Celkovou obnovou dojde k výraznému zkvalitnění povrchu, také k úpravě šířkových poměrů, ke zlepšení technických parametrů a také k obnově odvodnění.

Díky rekonstrukci bude cesta zařazena do 1. třídy umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz. V neposlední řadě má rekonstrukce pozitivní vliv i na ochranu lesní půdy, vody a na zlepšení místního vodního režimu, dojde ke zvýšení bezpečnosti všech návštěvníků lesa a pracovníků, kteří budou obhospodařovat les.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR.

Celkové výdaje projektu 4 100 181,00 Kč

Příspěvek EU 1 560 295,00 Kč

Příspěvek z národních zdrojů 1 591 817,00 Kč

Příspěvek příjemce dotace 948 069,00 Kč