Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

OZV č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

OZV č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her zde ke stažení

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zde ke stažení

OZV č. 2/2016, o stanovení o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou zde ke stažení

Nařízení města č. 1/2016, ze dne 05.04.2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území města Dobřany zde ke stažení

OZV č. 7/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení zrušena

OZV č. 6/2015, o vedení technické mapy obce zde ke stažení

OZV č. 5/2015, Požární řád města Dobřany zde ke stažení

Nařízení č. 1/2015, ze dne 22.09.2015 Tržní řád zde ke stažení zrušeno

OZV č. 4/2015, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku zde ke stažení

OZV č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Dobřany číslo 1/2008 ze dne 12.3.2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany  zde ke stažení

OZV č. 2/2015, o místních poplatcích zde ke stažení

OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd zde ke stažení

Tržní řád pro město Dobřany zde ke stažení zrušen

OZV č. 2/2013, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města zde ke stažení zrušena

OZV č. 1/2013, kterou se omezuje provozní doba pohostinských zařízení na území města Dobřany zde ke stažení

Opatření obecné povahy 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN zde mesto-dobrany/uzemni-plan-mesta-dobrany/

OZV č. 5/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd zde ke stažení  zrušena

OZV č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení  zrušena

OZV č. 3/2012, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města zde ke stažení zrušena

OZV č. 2/2012, o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města zde ke stažení    zrušena

OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazných vyhlášek zde ke stažení

Nařízení č. 1/2011, ze dne 31.5.2011 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu zde ke stažení

OZV č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích  zde ke stažení  zrušena

OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zde ke stažení   příloha

OZV č. 6/2010, o místních poplatcích zde ke stažení  příloha č. 2  příloha č. 3   zrušena

OZV č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu   zde ke stažení    zrušena

OZV č. 4/2010, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí zde ke stažení

OZV č. 3/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích zde ke stažení zrušena

OZV č. 2/2010, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje  zde ke stažení   zrušena

OZV č. 1/2010, o užívání plakátovacích ploch v majetku města zde ke stažení;

příloha č.1

Informace k výlepu

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ zde ke stažení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2009, Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Dobřany zde ke stažení

Příloha č.1; Příloha č.2; Příloha č.3; Příloha č.4; Příloha č.5; Příloha č.6

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2009, Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Šlovice zde ke stažení     

Příloha č.1; Příloha č.2 

OZV č. 4/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení zrušena

OZV č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti zde ke stažení zrušena

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Dobřany zde ke stažení

Příloha - chodníky; Příloha - komunikace

OZV č. 2/2009, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje zde ke stažení   zrušena

OZV č. 1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zde ke stažení

Nařízení č. 4/2008, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa zde ke stažení

OZV  č. 3/2008, Požární řád města zde ke stažení zrušena

OZV č. 2/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí zde ke stažení zrušena

OZV č. 1/2008,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany zde ke stažení

OZV č. 3/2007, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem zde ke stažení zrušena

OZV č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení   zrušena

Nařízení č. 1/2007, kterým se zrušuje Nařízení č. 5/2005, o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Vodní Újezd ze dne 9.8.2005 zde ke stažení

Nařízení č. 5/2006, kterým se zrušuje Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany a Nařízení č. 10/2005, kterým se mění Nařízení č. 2/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany zde ke stažení

Nařízení č. 2/2006, kterým se mění Nařízení č. 4/2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany  zde ke stažení  platnost ukončena

OZV č. 1/2006, kterou se zrušuje OZV č. 1/1994 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Dobřany zde ke stažení

OZV č. 8/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zde ke stažení

Nařízení č. 4/2005, ze dne 9.8.2005 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany zde ke stažení  platnost ukončena

Nařízení č. 3/2005, kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2003 o stavební uzávěře v obci Dobřany, část Dobřany zde ke stažení

OZV č. 1/2005, o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno zde ke stažení    zrušena

OZV č. 5/2004, kterou se zrušuje OZV č. 3/2003 o výši a příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny zde ke stažení

OZV č. 4/2004, kterou se zrušuje OZV č. 4/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Dobřany zde ke stažení

OZV č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1997 o Územním plánu města Dobřany zde ke stažení  platnost ukončena

OZV č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice zde ke stažení  platnost ukončena

OZV č. 4/2003, o místních poplatcích zde ke stažení zrušena

OZV č. 1/2003, o zrušení OZV č. 1/1993 v úplném znění OZV č. 2/1999 zde ke stažení

OZV č. 1/2000, o závazných částech změny územního plánu sídelního úvaru Dobřany zde ke stažení  platnost ukončena

OZV č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dobřany zde ke stažení platnost ukončena

OZV č. 4/1996, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice zde ke stažení platnost platnost ukončena