Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Dobřany za účelem zřízení záhonů v příměstské zahradě

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu:

 

části pozemkové parcely parc. č. 1554/1 vedené v k. ú. a obci Dobřany na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih, a to o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, za účelem zřízení 2 záhonů, každý o rozměrech 4 m x 1 m (záhon č. 2 a č. 3) v rámci příměstské zahrady u č. p. 1014 v Dobřanech za účelem pěstování zeleniny, květin a bylin. Záhony budou k pronajmutí na dobu neurčitou za roční nájemné 9 Kč/m2 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. K nájmu bude  účtována poměrná částka za vodné dle spotřeby v daném kalendářním roce.

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, SPKN

1.p., č. dveří 11

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     15.05.2018

Sňato:         

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 15. 5. 2018

Datum sejmutí: 31. 5. 2018

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět