Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr prodeje pozemků v k. ú. a obci Dobřany

Město Dobřany zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje:

 

pozemkových parcel parc. č. 1537/8 o výměře 85 m2, druh pozemku zahrada; a parc. č. 1537/18 o výměře 69 m2, druh pozemku zahrada, obě v k. ú. a obci Dobřany, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih.

 

 

Bližší informace: 

MěÚ Dobřany, správa majetku města

1.p., č. dveří 203

telefon: 377 195 844, 377 195 861

 

 

Vyvěšeno:     20.04.2017

Sňato:          06.05.2017

Zde ke stažení

Vyvěšeno: 20. 4. 2017

Datum sejmutí: 6. 5. 2017

Zodpovídá: Věra Hessová

Zpět