Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Záměr nájmu pozemků k.ú. Dobřany za účelem chovu koní

Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr nájmu pozemků parc. č. 738/14 o výměře 490 m2, trvalý travní porost, parc. č. 748/10 o výměře 200 m2, ostatní plocha a parc. č. 748/5 o výměře 149 m2, ostatní plocha v podílu ½, vše v obci a k. ú. Dobřany, za účelem chovu koní.

situační mapka ke stažení zde:katastrální mapa

 

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I. patro, č. dv. 203

Tel. 377 195 861 

grunska@dobrany.cz

Vyvěšeno: 6. 9. 2017

Datum sejmutí: 22. 9. 2017

Zodpovídá: Judita Grunská

Zpět