Obsah

Zpět

Záměr pachtu části parc.č. 1172/7, k.ú. Dobřany

Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku parc. č. 1172/7 v obci a k. ú. Dobřany o výměře 174 m2, lokalita Hvízdalka, Dobřany, za účelem zahrádky.

situační výkres ke stažení zde: situační plánek (177.05 kB)

 

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č.dv. 203

Tel. 377 195 861

 

Vyvěšeno: 3. 10. 2022

Datum sejmutí: 19. 10. 2022

Zodpovídá: Judita Grunská

Zpět