Obsah

Zpět

Záměr nájmu části pozemků parc.č. 3125/2 s parc.č. 3125/4, k. ú. Dobřany

Město Dobřany

zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr nájmu části pozemků parc. č.  3125/2 o výměře 360 m2 a parc. č. 3125/14 o výměře 2 m2, vše ostatní plocha a v obci a k. ú. Dobřany, za účelem zahrady, a to stávajícímu nájemci (narovnání právního stavu užívaného pozemku).

Situační výkres ke stažení zde: situační výkres (238.38 kB)

Bližší informace:

Správa majetku města Dobřany

MěÚ Dobřany, I.patro, č.dv. 203

Tel. 377 195 861 

E-mail: grunska@dobrany.cz

Vyvěšeno: 14. 11. 2022

Datum sejmutí: 30. 11. 2022

Zodpovídá: Judita Grunská

Zpět