Obsah

Zpět

Číslo jednací: 1931/SO/22/

Číslo spisu: 2134/SO/21/RU

Územní rozhodnutí - Veřejné osvětlení Dobřany, Palackého na pozemku parc.č. 2482/6, 2505/10, 3703/199, 3703/200 v k.ú. Dobřany

Vyvěšeno: 23. 6. 2022

Datum sejmutí: 9. 7. 2022

Zodpovídá: Martina Jacková

Zpět