Obsah

Zpět

Číslo jednací: 2484/SO/22/BR

Číslo spisu: 1742/SO/22/BR

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy-energetické úspory v objektech psychiatrické nemocnice v Dobřanech st.p. 451/2, 534, 446, 450, 1869, 998 , parc.č. 820/26, 820/13, 820/55 v k.ú. Dobřany

Vyvěšeno: 18. 8. 2022

Datum sejmutí: 27. 8. 2022

Zodpovídá: Dagmar Regnerová

Zpět