Obsah

Stavební odbor

 

Zajišťuje agendu:

Výkon územně plánovací činnosti dle § 6 odst. 2 stavebního zákona s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd, Nová Ves u Plzně.

Stavební odbor v přenesené působnosti zejména:

  • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
  • pořizuje územně plánovací podklady (územní studie)
  • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
  • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
  • vykonává další činnosti podle stavebního zákona

Výkon činnosti obecného stavebního úřadu s územní působností pro k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd, Nová Ves u Plzně, Chlumčany u Přeštic, Dnešice, Černotín u Dnešic, Přestavlky u Dnešic, Vstiš