Obsah

Odbor kanceláře starosty

Zaměstnanci

Věra Hessová

vedoucí odboru Kancelář starosty

377 195 844

hessova@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájmy a pachty pozemků
 • Pronájem hrobových míst a s tím související agenda
 • Služebnosti (věcná břemena) zřizovaná k pozemkům nebo budovám v majetku města
 • Pojištění majetku města, vč. likvidace pojistných událostí
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech Point
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Judita Grunská

referentka majetkové správy

377 195 861

grunska@dobrany.cz

kancelář č. 203

 • Prodeje, výkupy a směny nemovitostí
 • Pronájmy a pachty pozemků
 • Pronájem nebytových prostor
 • Vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • Agenda Czech Point
 • Další agenda související s majetkem města (např. souhlasy se stavbami, vyjadřování se k nim, souhlasy se záborem veřejného prostranství)

 


Mgr. Jana Janoušová

asistentka

377 195 868

janouskova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka místostarostky
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánů samosprávy

 


Zbyněk Milota

investiční stavební technik

377 195 852

milota@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

 


Ing. Jan Eret

investiční stavební technik

377 195 838

eret@dobrany.cz

kancelář č. 204

 • Zpracování návrhů investičních plánů města
 • Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu
 • Příprava nebo realizace investic města
 • Provádění stavebního dozoru
 • Příprava a zajišťování projektové dokumentace staveb

 


Mgr. Simona Hájková

referentka správy dotací

377 195 858

hajkova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Komplexní zajišťování agendy dotací

 


Bc. Lucie Kučerková

referentka státní správy a samosprávy

referentka správy dotací

377 195 853

kucerkova@dobrany.cz

kancelář č. 206

 • Agenda správy dotací
 • Agenda Globálního dotačního titulu města Dobřany
 • Agenda Fondu rozvoje bydlení
 • Agenda revizí v objektech města
 • Administrativa investic města
 • Správa jednotného vizuálního stylu města Dobřany

 


Ivana Šusterová

asistentka

377 195 831

susterova@dobrany.cz

kancelář č. 202

 • Asistentka starosty
 • Členka přestupkové komise
 • Vedení agendy starosty a místostarostek
 • Organizace přípravných prací pro zasedání rady města a zastupitelstva města, včetně zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z těchto jednání
 • Evidence petic a stížností
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Vedení agendy úřední desky
 • Zpracování zpráv pro orgány činné v trestním řízení a zpráv pro výdej zbrojních průkazů

 


 

lesní

377 195 859

730 152 451

 

kancelář č. 106

 • Organizace prací a provádění ochranné a zajišťovací správy majetku na svěřeném lesnickém úseku
 • Výběr stromů pro těžbu dřeva a samovýrobu, vč. předávání a přejímání vytěženého dřeva
 • Řízení pěstební činnosti
 • Sčítání a evidence stavu a zvěře
 • Zjišťování a hlášení výskytu škůdců

 


Jan Šváb

referent majetkové správy

377 195 859

739 280 800

svab@dobrany.cz

kancelář č. 106

 • Agenda bytového a nebytového fondu
  • Předávání a přebírání bytových a nebytových prostor nájemníkům
  • Opravy bytového a nebytového fondu
  • Evidence přihlášených osob na služby v domě
  • Nastavení výše záloh na služby s nájemníkem
  • Vyřizování reklamací vyúčtovaných služeb
  • Pravidelné kontroly objektů a bytů a jejich užívání

 


Anna Mašátová

uklízečka, pomocný personál

377 195 823