Obsah

Odbor kanceláře starosty

Zajišťuje agendu:

 • správy majetku města, včetně jeho pojištění, pronájmu, prodeje, smluvního zajištění a kontroly s jeho nakládáním
 • nebytového fondu města
 • investic města
 • dotací
 • sekretariátu starosty a místostarostů města, včetně příprav zasedání zastupitelstva a rady města, příprav podkladů pro jednání orgánů samosprávy a včetně plnění úkolů starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
 • ztrát a nálezů
 • vidimace a legalizace (ověřování) - tuto službu lze objednat na konkrétní datum a čas na telefonních číslech zaměstnanců, kteří ji provádějí
 • matriční události (sňatky, narození, úmrtí)
 • sociální věci
 • funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • Czech POINT (tuto službu lze objednat na konkrétní datum a čas na telefonních číslech zaměstnanců, kteří ji provádějí)