Obsah

Odbor kanceláře starosty

Zajišťuje agendu:

  • správy majetku města, včetně jeho pojištění, pronájmu, prodeje, smluvního zajištění a kontroly s jeho nakládáním
  • nebytového fondu města
  • bytového fondu spolu s finančním odborem
  • investic města
  • dotací
  • sekretariátu starosty a místostarostů města, včetně příprav zasedání zastupitelstva a rady města, příprav podkladů pro jednání orgánů samosprávy a včetně plnění úkolů starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
  • ztrát a nálezů
  • lesního hospodářství