Obsah

Finanční odbor

Zaměstnanci

Dana Machartová

hlavní účetní, pověřená vedením finančního odboru

377 195 854

machartova@dobrany.cz

kancelář č. 301


Milena Jánská

referentka pokladny

377 195 860

janska@dobrany.cz

kancelář č. 102

 • pokladna, platby místních a správních poplatků
 • podání žádosti o byt města Dobřany
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

 


Edita Matoušová

daňová účetní

377 195 849

matousova@dobrany.cz

kancelář č. 301

 • daňová účetní (DPH, daň z příjmů, silniční daň)

 • evidence pohledávek bytového a nebytového hospodářství

 • evidence pohledávek ze smluv o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení


Ing. Lucie Šimečková

účetní

377 195 857

simeckova@dobrany.cz

kancelář č. 103

 • správce rozpočtu

 • evidence příjmových plateb

 • evidence majetku města

 • odpovídá za zveřejňování inzerce na webových stránkách města


Mgr. Pavlína Štěrbová

 

fakturantka

 

377 195 856

sterbova@dobrany.cz

kancelář č. 302

 • fakturantka a likvidátor faktur
 • správa nákladů souvisejících s pohřby vypravenými městem

Ivana Bílá

mzdová účetní

377 195 846

bila@dobrany.cz

kancelář č. 302

 • mzdová účetní

Michaela Benediktyová

místní poplatky

377 195 845

benediktyova@dobrany.cz

kancelář č. 103

 • správa místních poplatků
 • povolení k umístění herního prostoru

Ivana Dolejšová

referentka spisové služby

377 195 835

dolejsova@dobrany.cz

kancelář č. 102

 • vedení spisové služby
 • podatelna, recepce
 • pokladna, platby místních a správních poplatků
 • skartační řízení
 • hlášení rozhlasu
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)

Miroslava Frousová

referentka evidence obyvatel

377 195 832

frousova@dobrany.cz

kancelář č. 104

 • vyřizuje změny trvalého pobytu
 • na základě žádosti ukončuje trvalý pobyt na území ČR
 • provádí zavedení adresy pro doručování
 • zajišťuje zprostředkování kontaktu
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel
 • přijímá hlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a provádí zneplatnění OP
 • přijímá žádosti o osvědčení, ověření a potvrzení rodného čísla
 • vidimace, legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • vydává výpisy z rejstříku trestů

správa bytů:

 • připravuje nájemní smlouvy a dodatky k nájemním smlouvám
 • řeší dohody o ukončení nájmu a výpovědi
 • eviduje pohledávky
 • navrhuje a připravuje splátkové kalendáře
 • připravuje příslušné podklady pro jednání rady města

Jan Šváb

referent majetkové správy

377 195 859

739 280 800

svab@dobrany.cz

kancelář č. 106

 • Agenda bytového a nebytového fondu
  • Předávání a přebírání bytových a nebytových prostor nájemníkům
  • Opravy bytového a nebytového fondu
  • Evidence přihlášených osob na služby v domě
  • Nastavení výše záloh na služby s nájemníkem
  • Vyřizování reklamací vyúčtovaných služeb
  • Pravidelné kontroly objektů a bytů a jejich užívání