Obsah

Finanční odbor

Zajišťuje agendu:

  • dohled nad hospodárným vynakládáním finančních prostředků města, garantuje bezchybné vedení evidence o hospodaření města

  • Jedním ze zásadních úkolů je sestavení rozpočtu města, kontrola jeho plnění, příp. úprava prostřednictvím rozpočtových opatření a příprava závěrečného účtu.

  • Dále odbor spravuje agendu místních poplatků a povolení týkající se herního prostoru příslušející obcím.

  • Odbor rovněž eviduje majetek města, kontroluje úhrady nájmů z bytového a nebytového majetku, neuhrazené nájemné vymáhá ve spolupráci s právníkem města.

  • V rámci odboru působí také administrativní podpora dceřiné společnosti SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.