Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název Město Dobřany
2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení zde ke stažení

3. Organizační struktura Organizační struktura zde ke stažení 
4. Kontaktní spojení Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1
334 41 Dobřany
tel.: 377 195 831
fax: 377 195 811
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1
334 41 Dobřany
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1
334 41 Dobřany
4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 7:15 - 11:15  12:00 - 17:00
Středa:  7:15 - 11:15  12:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla 377 195 831 více tel. čísel najdete zde
4.5 Čísla faxu 377 195 811
4.6 Adresa internetové stránky www.dobrany.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@dobrany.cz
4.8 Další elektronické adresy

dobrany@dobrany.cz

ID datové schránky: 9y9b44e

5. Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. : 19-725295379/0800
Komerční banka a.s. : 19-1223361/0100
6. IČ 00 256 552
7. DČ CZ 00 256 552
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Usnesení zastupitelstva
Úřední deska
Strategické dokumenty města (Program rozvoje města, Plán odpadového hospodářství města Dobřany, Komunitní plán)
Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

Rozpočet a závěrečný účet
Územně analytické podklady

8.2 Rozpočet Rozpočet zde ke stažení
9. Źádosti o informace Směrnice pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

10. Příjem žádostí           a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání na podatelně MěÚ 
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky zde ke stažení

12. Formuláře

Formuláře:

stavebního odboru ke stažení zde

finančního odboru ke stažení zde

odboru vnitřních a sociálních věcí ke stažení zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:

  • naleznete na určitých odborech úřadu
  • naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy zde ke stažení

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení města, opatření obecné povahy

15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Směrnice pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podlezákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím zde ke stažení

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Plzeňského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy zde ke stažení
16.2 Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Informace o zpracování osobních údajů zde ke stažení
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva ze rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017