Obsah

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

r. 2021

 

r. 2020

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (20.10.2020). (zde ke stažení) (soubor rozhodnutí)
 • žádost o poskytnutí veškerých tiskových zpráv vydaných městem Dobřany za rok 2019. (21.1.2020) (zde ke stažení)
 •  používání elektronického systému spisové služby, typ, délka používání, předchozí způsob (zde ke stažení)

r. 2019

 • žádost o doplňující informace ohledně stavby budovy v areálu bývalého pivovaru ve Štěnovicích (3.7.2019) zde ke stažení
 • žádost o doplňující informace o zakázce - projekt sadových uprav na pozemku č. 1280/229 k.ú. Dobřany (6.6.2019) zde ke stažení, zde ke stažení - příloha
 • žádost o doplňující informace usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (20.5.2019) zde ke stažení
 • žádost o informace ohledně budování veřejného prostranství v Dobřanech zde ke stažení
 • žádost o informace ohledně usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (8.5.2019) zde ke stažení
 • žádost (2.5.2019) zde ke stažení
 • žádost, zda na dotazovaných pozemcích v k.ú. Dnešice proběhlo řízení o změně využití úzení (15.3.2019) zde ke stažení
 • Žádost o zaslání investičních plánů (10.1.2019) zde ke stažení

r. 2018

r. 2017

 

r. 2016

r. 2015

 

r. 2014

 

r. 2013

 • Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň (16.07.2013) zde ke stažení
 

r. 2012

 

r. 2011

 

r. 2010