Obsah

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

r. 2018

r. 2017

 

r. 2016

r. 2015

 

r. 2014

 

r. 2013

  • Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň (16.07.2013) zde ke stažení
 

r. 2012

 

r. 2011

 

r. 2010