Obsah

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

r. 2023

 • žádost o poskytnutí informace ze dne 24.10.2023 (doručeno DS 25.10.2023) - poskytnutí informací o potřebě pozemků pro další rozvoj města Dobřany. Žádost o info_02.10.2023_odpověď (191.72 kB).
   
 • žádost o poskytnutí informace ze dne 02.10.2023 (doručeno DS 02.10.2023) - poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Městským úřadem Dobřany, stavebním odborem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním řádu) za období od 01.07.2023 do 30.09.2023. Žádost o info_02.10.2023_odpověď (427.38 kB)
   
 • žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2023 (doručeno DS 4.7.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.4.2023 do 30.6.2023 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (27.7.2023).(Žádost o info- rozhodnutí - VII-2023 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2023 (doručeno DS 12.4.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.10.20232 do současnosti týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (17.4.2023). (Žádost o info- rozhodnutí - IV-2023 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 4. 2023 (doručeno DS 5.4.2023) týkající í informací z rozhodnutí vydávaných MěÚ Dobřany. odborem stavebním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.1.2023 do 31.3.2023 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby. (17.4.2023).(Žádost o info- rozhodnutí- IV-2023 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 1. 2023 (doručeno DS 16.1.2023) týkající í informací o výsledku veřejné soutěže k prodeji pozemků Hvízdalka, Dobřany zapsaném na LV 10 001, vedeném u KÚ Plzeň-jih (kupujícího, vysoutěženou cenu) (24.1.2023) (Žádost o info- výsledek VŘ prodeje pozemků na Hvízdalce- I-2023 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2023 (doručeno DS 7.1.2023) týkající í informací z rozhodnutí) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tokonkrétně za období od 1.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.(17.1.2023) (Žádost o info- rozhodnutí- I-2023 Istav Media- odpověď)

r. 2022

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 10. 2022 týkající í informací z rozhodnutí) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 1.7.2022 do 30.9.2022 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.(10.11.2022) (Žádost o info- rozhodnutí- X-2022- odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ze dne 25.8. 2022 týkající se spisu spis. zn. 2344/SO/11/RU a zaslání kopií obsahu tohoto spisu, případně jakékoliv obdobné listiny, ze které bude zřejmé, jaké úkony byly v dané věci ze strany stavebního úřadu učiněny a v případě ukončení věci zaslání kopie meritorního rozhodnutí v této věci.(6.9.2022) Odpověď - žádost o info spis 2344_SO_11_RU - IX-2022)

 • žádost o poskytnutí informací o vyvěšení a sejmutí  z úřední desky směnné smlouvy uzavřené mezi Jaromírem Papežem a Radkou Papežovou s městem Dobřany ze dne 15.5.2007. Dále o poskytnutí informací o vyvěšení a sejmutí  z úřední desky kupní smlouvy uzavřené mezi Jaromírem Papežem a Radkou Papežovou s městem Dobřany ze dne 29.3.1995. (10.8.2022). (Žádost o info-VIII-2022 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací z o investičních plánech města pro rok 2022 financovaných z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. Žádost se týká pozemních staveb (budov) (17.1.2022). (Žádost o info-I-2022 - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (10.1.2022).(Žádost o info-I-2022 odpověď)

r. 2021

 • žádost o poskytnutí informací o nedokončených stavebníchřízení vedených na stavby nad 800 m2 hrubé podlahové plochy ve správním území Stavebního úřadu Dobřany. (25.10.2021) Žádost o info- odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.7.2021 do 30.9.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (7.10.2021) (Žádost o info), (dpověď)

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 1.4.2021 do 30.6.2021 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby (7.7.2021). Žádost o info), (odpověď- 1, odpověď- 2, odpověď- 3, odpověď- 4, odpověď- 5, odpověď- 6, odpověď- 7, odpověď- 8, odpověď- 9, odpověď- 10, odpověď- 11, odpověď- 12, odpověď- 13, odpověď- 14, odpověď- 15, odpověď- 16, odpověď- 17)

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.1.2021 do 31.3.2021 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (22.4.2021).(Žádost o info), (odpověď-1, odpověď - 2, odpověď - 3, odpověď - 4, odpověď - 5, odpověď - 6, odpověď - 7, odpověď - 8, odpověď - 9)

 • žádost o poskytnutí informací v rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP, který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme  o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. (22.3.2021) (Žádost o info - odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací ohledně počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),  dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) a  zda město uzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (23.2.2021) (Žádost o info-odpověď)

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (15.1.2021). (Žádost o info)Odpověď - příloha 1 (91 kB)příloha 2 (60.5 kB)příloha 3 (65.5 kB)příloha 4 (99 kB)   

 

r. 2020

 • žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných MěÚ Dobřany, odborem stavebním v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to konkrétně za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby (20.10.2020). (zde ke stažení) (soubor rozhodnutí)
 • žádost o poskytnutí veškerých tiskových zpráv vydaných městem Dobřany za rok 2019. (21.1.2020) (zde ke stažení)
 •  používání elektronického systému spisové služby, typ, délka používání, předchozí způsob (zde ke stažení)

r. 2019

 • žádost o doplňující informace ohledně stavby budovy v areálu bývalého pivovaru ve Štěnovicích (3.7.2019) zde ke stažení
 • žádost o doplňující informace o zakázce - projekt sadových uprav na pozemku č. 1280/229 k.ú. Dobřany (6.6.2019) zde ke stažení, zde ke stažení - příloha
 • žádost o doplňující informace usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (20.5.2019) zde ke stažení
 • žádost o informace ohledně budování veřejného prostranství v Dobřanech zde ke stažení
 • žádost o informace ohledně usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (8.5.2019) zde ke stažení
 • žádost (2.5.2019) zde ke stažení
 • žádost, zda na dotazovaných pozemcích v k.ú. Dnešice proběhlo řízení o změně využití úzení (15.3.2019) zde ke stažení
 • Žádost o zaslání investičních plánů (10.1.2019) zde ke stažení

r. 2018

r. 2017

 

r. 2016

r. 2015

 

r. 2014

 

r. 2013

 • Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň (16.07.2013) zde ke stažení
 

r. 2012

 

r. 2011

 

r. 2010