Obsah

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

r. 2019

  • žádost o doplňující informace ohledně stavby budovy v areálu bývalého pivovaru ve Štěnovicích (3.7.2019) zde ke stažení
  • žádost o doplňující informace o zakázce - projekt sadových uprav na pozemku č. 1280/229 k.ú. Dobřany (6.6.2019) zde ke stažení, zde ke stažení - příloha
  • žádost o doplňující informace usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (20.5.2019) zde ke stažení
  • žádost o informace ohledně budování veřejného prostranství v Dobřanech zde ke stažení
  • žádost o informace ohledně usnesení ZM, kterým bylo stanoveno zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé (8.5.2019) zde ke stažení
  • žádost (2.5.2019) zde ke stažení
  • žádost, zda na dotazovaných pozemcích v k.ú. Dnešice proběhlo řízení o změně využití úzení (15.3.2019) zde ke stažení
  • Žádost o zaslání investičních plánů (10.1.2019) zde ke stažení

r. 2018

r. 2017

 

r. 2016

r. 2015

 

r. 2014

 

r. 2013

  • Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň (16.07.2013) zde ke stažení
 

r. 2012

 

r. 2011

 

r. 2010