Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Formuláře žádostí podávaných podle stavebního zákona

Formuláře žádostí vyplývající z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Předepsané formuláře územního rozhodování a stavebního řádu jsou převzaty z webu www.zakonyprolidi.cz.

Územní rozhodování

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU - formulář
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - formulář
 • OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - formulář

Stavební řád

Ostatní formuláře a žádosti

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY z obecných požadavků na výstavbu - formulář 
 • NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ (pouze u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006) - formulář
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY - formulář
 • ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - formulář

Formuláře žádostí podávaných podle zákona o pozemních komunikacích

Formuláře žádostí vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunickacích, v platném znění:

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - formulář
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE - formulář
 • ŽÁDOST O UZAVŘENÍ PROVOZU POZEMNÍ KOMUNIKACE - formulář

Formulář žádosti podávaný podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Formulář žádosti vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.:

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍ MIMO LES - formulář